Sida:Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter.pdf/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
80

Wirginal leda äfwen ifrån Clawer sin upkomst, samt hafwa bidragit, at de så kallade Clawicymbaler sedan blifwit inrättade, hwilka sednare af sin skapnad i början kallades Flygel. Alla desse, som röras genom fjädrar, bestå af l, 2, til 3 Clawer, och derefter af 2, 3 eller fler register, med äfwen så många afdelningar metall strängar, hafwa ock för sitt sammanstämmande fått namn af Symphonier; skilnaden består deruti, at de förra stå 4 fots ton mot Cymbaler, som mäst gjöras i 8 fots ton, men desse finnas ock större af 16 fot. Utom de förbättringar som sådane Instrumenter tid efter annan wunnit, har ock Probsten Nils Brelin förfärdigat en uprätt stående Cymbal, som förwaras på Modell-Cammaren i Stockholm, och beskrifs i Wet. Acad. Handl. 1741. p. 218. Hit kunde ännu föras Clawicitherium, Clawiorganum samt Clawier-Gamba med sina tilsatser af tarmsträngar eller pipwerk, [1] hwarigenom

    hwila på en Elphenbens-kugg; när tangenten röres, uplyftas strängcn, som är accurat lika lång på begge sidor om stallen, och gifwer dubbelt klang emot Clawer. Desse kallas ock Clavessin d’Amour. Det första af desse Instrumenter, kom 1728 genom Kellner til Swerige, och köptes af Herr Grill. Philip Specken, som lärt Instrumentmakeriet i Dreden, gjorde sedan dylika i Stockholm.

  1. Sådant Instrument är i Tyskland bekant under namn af Nürnbergisch Geigen-werk. Orgbyggaren Söderström har gjort et dylikt, och inlemnat på Modell-Cammaren. Strängarne röras med