Sida:Instruktionsbok för Sveriges Flickscouter 1924.pdf/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
17

samma räta linje, förste man ser rätt fram, de övriga göra en huvudvridning till höger. De, som stå i första ledet, lägga höger arm med yttersta fingerspetsarna på bredvidstående kamrats axel. Andra ledet rättar sig mitt bakom kamraten i första. Då rättning är gjord, kommenderas: Mittåt! Alla inta givaktställning. Indelning till två (tre). Förste man i första ledet säger 1, andre man 2 tredje 1 (3) o. s. v. under hastig huvudvridning till vänster. Numren skola utsägas, tyd­ligt och klart och i rask följd på varandra. Andra ledet får samma nummer som kamraten i första. Därpå: Höger — om! Med två steg öppna leden — marsch! Leden taga två steg från varandra. Vid tre led taga första och tredje leden två steg utåt, andra står still. Med ett steg ettor och tvåor ryck ut — marsch! Ettorna taga ett steg till vänster, tvåorna ett till höger. Vid indelning till tre: Med ett steg ettor och treor ryck ut — marsch! Ettorna taga ett steg till vänster, treorna ett till höger, tvåorna stå still.

Antalet steg vid ledens öppnande och utryckande får leda­ren själv bestämma efter utrymmet.

Står avdelning i kolonn, kommenderas: Rättning — fram­åt! varvid första Ledet lägger fingertopparna på den fram­förståendes axlar. Därefter : Giv — akt. Indelning till två (tre). Sker som ovan, men med huvudvridningen till höger.

Avståndet scouterna emellan måste lämpas efter utrymmet Så kan man använda:

  1. Handbredds avstånd, handen böjes upp, så att fingerspet­sarna vidrör kamraten t h., armen bibehålles rak.
  2. Armbågs avstånd, h. arm gör höfter-fäst så, att armbågen får känning av kamraten.
  3. Halv armlängds avstånd, handen lägges med sträckt arm på kamratens hals.
  4. Armlängds avstånd, se ovan.
  5. Dubbel armlängds avstånd, båda armarna föras ut, så att kamraternas fingerspetsar mötas.

PATRULLUPPSTÄLLNINGAR.

Obs! En uppställning är ej färdig, förrän rättningen är klar. Det betyder, att varje led skall bilda en rät linje, och