Sida:Instruktionsbok för Sveriges Flickscouter 1924.pdf/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

18

alla stå på bestämda avstånd från varandra. Ledaren måste från början hålla på, att rättningen är en del av uppställ­ningen, som ej skall behöva kommenderas särskilt.

Hur en avdelning skall ställas upp, får ledaren i varje särskilt fall avgöra, då uppställningen måste anspassas efter lokalen, så att utrymmet tillvaratages på bästa möjliga sätt.

Patrullen är den hörnsten, som vi bygga på, därför böra alla våra uppställningar grunda sig på patrullen. Lämpligaste antal flickor inom en patrull är 6—8, inte gärna flera, ty då får patrulled. för mycket att sköta. Vid ojämnt antal i ptr. är luckan, som alltid, näst sist i bakre ledet. Ptrled. står först i första ledet eller framför ptr. Vice ptrled. sist i första ledet, se ritn. 4.

Olika antal inom ptr.

Är utrymmet tillräckligt, bör ptrled. stå två steg framför ptr. Mellan patrullerna bör likaledes vara två steg. Mellan två avd. fyra steg. Avståndet mellan de olika leden en arms­ längd, mellan scouterna armbågsavstånd.

Har ledaren fått en stor lokal upplåten för kåren, väljer hon naturligtvis den uppställning, hon anser trevligast. Se ritningarna. Har hon ett vanligt fyrkantigt rum, är nog n:r 1 den lämpligaste formen. Har hon blott en korridor att för­ foga över, blir n:r 3 den bästa.

Vid alla våra uppställningar bilda patrullerna linje med varandra. Alla ptr. rätta sig efter h. flygelmän i första ptr., alla ptrled. efter första ptrled.

För att närmare klargöra vilken uppställning man önskar, användas följande kommandoord:

2 leds ptrkolonn uppställning (n:r 1)
2 leds ptrlinje (n:r 2)
1 leds ptrlinje (n:r 3)