Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
187

Klockan tre qvart på sex anlände de resande till bangården och tåget stod i ordning att afgå.

Då mr Fogg skulle stiga in i kupén frågade han en jernvägstjensteman:

— Det har ju förefallit några stormiga uppträden i dag i San Francisco?

— Nej, svarade han, visst inte. Det har hållits ett meeting med anledning af ett val.

— Valet af en general en chef då, utan tvifvel? frågade mr Fogg.

— Nej, mr — af en fredsdomare.

Vid detta svar steg Phileas Fogg in i kupén och tåget brusade af.
Tjugusjette kapitlet.

Iltåget på Pacific-jernbanan.
»Ocean to Ocean,» säga amerikanarne och dermed mena de den stora stambana, som går tvärs igenom Förenta Staterna i hela deras utsträckning. Men i verkligheten delar sig »Pacific Railroad» i två särskilda delar: »Central Pacific» mellan San Francisco och Ogden, och »Union Pacific» mellan Ogden och Omaha. Der sammanknyta sig fem särskilda linier, som sätta Omaha i tät förbindelse med Newyork.

Newyork och San Francisco äro sålunda nu utan afbrott förenade genom ett bälte af jern, som mäter i längd icke mindre än tre tusen sjuhundraåttiosex mil. Mellan Omaha och Stilla Oceanen går jernvägen genom