Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
187

Klockan tre qvart på sex anlände de resande till bangården och tåget stod i ordning att afgå.

Då mr Fogg skulle stiga in i kupén frågade han en jernvägstjensteman:

— Det har ju förefallit några stormiga uppträden i dag i San Francisco?

— Nej, svarade han, visst inte. Det har hållits ett meeting med anledning af ett val.

— Valet af en general en chef då, utan tvifvel? frågade mr Fogg.

— Nej, mr — af en fredsdomare.

Vid detta svar steg Phileas Fogg in i kupén och tåget brusade af.
Tjugusjette kapitlet.

Iltåget på Pacific-jernbanan.
»Ocean to Ocean,» säga amerikanarne och dermed mena de den stora stambana, som går tvärs igenom Förenta Staterna i hela deras utsträckning. Men i verkligheten delar sig »Pacific Railroad» i två särskilda delar: »Central Pacific» mellan San Francisco och Ogden, och »Union Pacific» mellan Ogden och Omaha. Der sammanknyta sig fem särskilda linier, som sätta Omaha i tät förbindelse med Newyork.

Newyork och San Francisco äro sålunda nu utan afbrott förenade genom ett bälte af jern, som mäter i längd icke mindre än tre tusen sjuhundraåttiosex mil. Mellan Omaha och Stilla Oceanen går jernvägen genom