Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

60

Fix stod på perrongen. Han hade följt efter Fogg till bangården. Han hade fått veta, att den skurken ämnade lemna Bombay. Han fattade sitt beslut: han skulle följa honom till Calcutta och ännu längre om så behöfdes. Passepartout såg icke Fix, som höll sig i skymundan; men Fix fick höra hur Passepartout i korthet omtalade sitt äfventyr för sin husbonde.

— Jag vill hoppas, att något dylikt icke skall hända er mer, sade Phileas Fogg torrt, i det han steg in i en af tågets waggoner.

Den stackars Passepartout, barfotad och sönderrifven, följde sin husbonde utan att säga ett enda ord.

Fix ämnade stiga in i en waggon, då han fick en annan tanke, och plötsligt beslöt inställa sin resa.

— Nej, jag stadnar qvar, sade han för sig sjelf. Ett brott begånget på indisk jord... Jag har min man.

I detta ögonblick hördes från lokomotivet en skarp hvissling och tåget försvann i nattens mörker.
Elfte kapitlet.

Phileas Fogg köper sig ett transportmedel för fabulöst högt pris.
Tåget hade afgått på den bestämda tiden. Det förde med sig ett betydligt antal passagerare, några officerare, civila tjenstemän samt opium- och