Sida:Kommerce Collegium, ang. förändringar i jordeboken för Kopparbergs län. 1888-10-26.pdf/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

oregelbundenheter i rikets indelningar föreslagit

1) i punkten 1: att, enär de hemman och lägenheter, som utgjorde Aspeboda kyrkoförsamling och kommun, och hvilka vore i jordeboken förda under Kopparbergs socken,men berörda församling och kommun borde betraktas såsom en socken för sig, de dertill hörande hemman och lägenheter måtte varda skall i jordeboken utbrutna från [?] Kopparbergs socken och upptagna under särskild socken, benämnd Aspeboda;

2) i punkten 2: att, enär Envikens församling utgjorde en kyrkosocken och en kommun för sig, de denna[1] församling tillhörande hemman och lägenheter måtte i jordeboken utbrytas från Svärdsjö socken, der de nu upptages, och föras under särskild socken, benämnd Enviken;

3) i punkten 8: att, enär de hemman och lägenheter, som utgjorde Avesta kyrkoförsamling och kommun, o. hvilka upptogos i jordeboken under Grytnäs socken, men berörda församling och kommun borde betraktas såsom en socken för sig, de dertill hörande hemman och lägenheter måtte varda skulle i jordeboken utbrutna från Grytnäs socken och upptagna under särskild socken, benämnd Avesta;

4) i punkten 14: att, enär Silfbergs

  1. Envikens