Sida:Kommerce Collegium, ang. förändringar i jordeboken för Kopparbergs län. 1888-10-26.pdf/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

kapellförsamling genom Kongl. Brefvet den 19 April 1861 afskilts från Stora Tuna pastorat till ett eget pastorat och äfven utgjorde en särskild kommun, men) de hemman och lägenheter, hvaraf Silfbergs kyrkosocken och kommun bestode,[1][2] upptoges i jordeboken för Stora Tuna socken, desamma måtte utbrytas ur jordeboken för nämnda socken och sammanföras till en särskild socken, benämnd Silfberg;

5) i punkten 15: att,[3] de till denna[4] församling hörande hemman och lägenheter måtte varda i jordeboken utbrutna från Stora Tuna socken, der de nu upptages,, och förda under särskild socken, benämnd Gustaf;

6) i punkten 17: att de från Leksands socken afsöndrade hemman och lägenheter, som utgjorde det så kallade Gopa tunnelag och Sågens by och hvilka vore i kyrkligt hänseende lagda till Bjursås socken, dit de under senare åren äfven räknats i kommunalt hänseende, måtte jemväl i jordeboken, der de fortfarande qvarstode inom Leksands socken, derifrån öfverföras till Bjursås socoken;

7) i punkten 18: att, enär Siljansnäs

  1. och hvilka
  2. fortfarande
  3. enär Gustafs församling utgjorde en kyrkosocken och en kommun för sig,
  4. Gustafs