Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 3.pdf/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
42
KUNGL. TEATRARNE

Direktörer för den dramatiska scenen.

Johan Gustaf Fredrikson, direktör för Kungl. Dramatiska Teatern 1 juli 1888—30 juni 1898. (Se Sceniska konstnärer.)


Nils Edvard Personne, intendent för Dramatiska Teatern 1 juli 1898—30 juni 1904. (Se Sceniska konstnärer.)


Johan Gustaf Fredrikson, direktör för Dramatiska Teatern 1 juli 1904—30 juni 1907.


Knut Gottlieb Michaelson, chef för Kungl. Dramatiska Teatern (den nya vid Nybroplan) 1 juli 1907—30 juni 1910.

Född i Stockholm den 1 april 1841. Föräldrar: grosshandlaren och brukspatronen August Michaelson och Hilda Kristina Strokirck. Student i Uppsala 1859, disponent på Schebo bruk i Uppland 1863; när denna bruksegendom, i hvilken Michaelson var störste delägare, år 1903 försåldes, flyttade han till Stockholm. Michaelson gjorde sig redan från början af 1880-talet känd som en flitig och spirituell dramatisk författare, och de flesta af hans stycken hafva blifvit uppförda på Kungl. Dramatiska Teatern och Svenska Teatern. Bland hans mest kända verk äro »Ett ungkarlshem», »Skandalen i natt», »Unge grefven», »En skugga» (gifven å Svenska Teatern med fru Lina Sandell som Drottning Christina i titelrollen) och »En afton på Tre byttor». Ett år efter sin afgång från chefskapet vid Kungl. Dramatiska Teatern blef han (jämte skriftställaren Gustaf Collijn) direktör för den nya Intima Teatern vid Birger Jarlsgatan och kvarstod vid denna scen till 1914. R. N. O. 1898. — Han afled i Stockholm den 23 sept. 1915. — Gift med Kate Arwedson.


Tor Harald Hedberg, chef för Kungl. Dramatiska Teatern från 1 juli 1910.

Född i Stockholm den 23 mars 1862. Föräldrar: skriftställaren Frans Hedberg och Amanda Broman. Student i Uppsala 1880, fil. kandidat 1883. Har gjort sig bemärkt som framstående konstkritiker och skriftställare på såväl det novellistiska, som det sceniska författarskapets område. Till hans mest