Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 3.pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
56
KUNGL. TEATRARNE

Bournonville var riddare af Dannebrogsorden och Dannebrogsman, blef R. V. O. 1864 och R. N. O. 1875. Han afled i Köpenhamn den 30 nov. 1879. — Gift 1830 med Helena Fredrika Håkansson från Skåne (född 1809, död å Fredensborgs slott den 24 juli 1895).


Georg Efraim Fritz Arlberg, förste regissör vid Kungl. Stora Teatern 1 juli 1861—30 juni 1864; förste regissör för endast sångscenen vid Kungl. Stora Teatern 1 juli 1864—30 juni 1866. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl Gustaf Sundberg, förste regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1 juli 1863—30 juni 1868; intendent vid Kungl. Stora Teatern 1 Juli 1868—30 juni 1871; biträdande förste regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1 juli 1876—30 juni 1877. (Se Sceniska konstnärer.)


Ludvig Oscar Josephson, förste regissör för talscenen vid Kungl. Stora Teatern 1 sept. 1864—30 juni 1866; ensam förste regissör vid Kungl. Stora Teatern 1 juli 1866—30 juni 1868. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl Oscar Wijkander, intendent vid Kungl. Dramatiska Teatern 1 juli 1868—30 juni 1878. (Se Kanslitjänstemän.)


Frans Theodor Hedberg, intendent vid Kungl. Stora Teatern 1 juli 1871—30 juni 1881.

Född i Stockholm den 2 mars 1826. Han hade »en torftig och glädjelös barndom och första ungdom», enligt hvad han själf yttrat i sina lefnadsminnen. Uppfostrad hos fattiga anhöriga måste han efter några års undervisning, först i Jakobs skola och sedan i Tyska lyceum, redan vid 13 års ålder afbryta skolgången för att själf förtjäna sitt uppehälle. Han fick då plats i handel, där han stannade i tre år och var sedan i fem år i perukmakarelära. Men teaterhågen hade tidigt vaknat hos honom, och han bestämde sig för att blifva skådespelare. Han sökte och erhöll anställning sommaren 1849 vid J. P. Roos’ resande teatersällskap, hvilket han tillhörde under ett år och var sedan under ett par år anställd vid Oscar Anderssons sällskap. Efter att hösten 1852 ha blifvit engagerad