Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 3.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Förste direktörer.

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, tillförordnad direktör för scenen 1 juli 1856—25 mars 1858; förste direktör 26 mars 1858—20 maj 1860.

Född på Hönetorp i Wislanda socken i Småland den 18 maj 1818. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Fredrik Cavallius och Anna Elisabeth Hyltenius, efter hvilken barnen upptogo namnet Hyltén. Fil. magister 1839, andre amanuens i Kungl. Biblioteket 1843, förste amanuens 1852, chargé d’affaires vid kejserl. brasilianska hofvet 1860—1864. R. N. O. 1861. Han gjorde sig mest känd som framstående fornforskare, etnolog och vitter författare. Död å sin egendom Sunnanvik i Småland den 5 juli 1889. — Gift 1847 med Maria Sofia Margareta Hæggström.


Daniel Hvasser, tillförordnad direktör 21 maj—31 dec. 1860.

Född i Romfortuna i Västmanland den 28 maj 1817. Föräldrar: fil. magistern och teol. licentiaten Daniel Hvasser (död vid 31 års ålder 1816 som vice pastor hos sin fader) och Charlotta Wilhelmina Åkerman; upptagen som fosterson af sin farbroder, professorn vid Uppsala universitet Israel Hvasser. Student i Uppsala 1837, hofkamrerare 1857, sekreterare och ombudsman vid Kungl. Teatern 1 juli 1859. R. V. O. 1867; var äfven R. D. D. O. Under sin Uppsalatid tillhörde han det bekanta studentsällskapet »Juvenalerna» och var för öfrigt känd som tenorsångare, spirituell ordlekare och en estetiskt bildad man. Död i Stockholm den 9 mars 1871. — Gift i Uppsala den 14 okt. 1858 med skådespelerskan Elise Jacobson (se detta namn).


Friherre Eugène Ludvig Fredrik Oscar von Stedingk, förste direktör 1 jan. 1861—30 juni 1866 (tjänstledig 24 febr.—30 juni 1866).