Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 3.pdf/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
36
KUNGL. TEATRARNE

Född i Stockholm den 17 nov. 1825. Föräldrar: generallöjtnanten, grefve Ludvig Ernst von Stedingk och Louise Isabella von Haxthausen. Student i Uppsala, där han sedermera aflade kansliexamen. Liksom Hvasser var von Stedingk under Uppsalatiden en bland »Juvenalerna» och den som på piano ackompanjerade Gunnar Wennerberg och Otto Beronius då de sjöngo »Gluntarne». Kammarjunkare 1855, attaché vid svenska beskickningen i Paris s. å., andre sekreterare i utrikesdepartementet 1856, legationssekreterare vid kejserliga hofvet i Petersburg 1857, kammarherre 1858, legationssekreterare i Paris 1859. Ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien 1864, K. S:t O. O. 1864, K. V. O. 1866, K. N. O. 1869 samt K. m. st. K. D. D. O. m. m. Efter sin afgång från direktörskapet vid Kungl. Teatrarne utnämnd till ministerresident i Madrid; envoyé e. o. och ministre plenipotentiaire i Köbenhavn 1869—1870. Död å Ströms sätesgård vid Södertelje den 22 juli 1871. — Gift med operasångerskan Wilhelmina Gelhaar (se detta namn).


Daniel Hvasser, tillförordnad direktör 24 febr.—30 juni 1866.


Erik Wilhelm af Edholm, förste direktör 1 juli 1866—30 juni 1881.

Född i Stockholm den 13 juni 1817. Föräldrar: förste lifmedikus Erik Edholm, adlad af Edholm, och Sara Fredrika Hylphers. Student i Uppsala 1835, underlöjtnant vid Kungl. Andra Lifgardet 1836, öfverstelöjtnant och förste major vid samma regemente 1861, öfverste i armén 1865, ordonnansofficer hos konung Carl XIV Johan 1838, adjutant hos konung Oscar I 1857, adjutant hos konung Carl XV 1859, hofmarskalk 1866, tjänstgörande förste hofmarskalk 1869. Ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien 1866. R. S. O. 1860, K. N. O. 1871 samt dessutom Stk. D. D. O., K. S:t O. O. m. m. Död i Stockholm den 31 mars 1897. — Gift 1871 med Emma Mariana Charlotta Braunerhjelm.

Henrik Laurentius Westin, förste direktör 1 juli 1881—30 juni 1883.

Född i Stockholm den 6 okt. 1824. Föräldrar: garfvaren och kaptenen vid Borgerskapets infanteri Anders Westin och Kristina Elisabeth Westman. Student i Uppsala 1842, aflade