Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 3.pdf/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
37
OPERA-CHEFER


hofrätts- och kameralexamen 1845, landssekreterare i Göteborgs och Bohus län 1859, utnämnd till öfverintendent i Kungl. Maj:ts hof 1881. Sedan han afgått som direktör vid Kungl. Teatrarne återgick han till sin landssekreteraretjänst i Göteborg. Westin gjorde sig för öfrigt känd som skriftställare, framför allt som talangfull öfversättare af bl. a. Lamartines »Jocelyn» samt Victor Hugos »Ruy Blas» och »Marion Delorme», hvilka tre arbeten vunno hedersomnämnande i Svenska Akademien. R. N. O. 1869, K. V. O. 1:a kl. 1886. Död i Göteborg den 10 april 1899. — Gift med Maggie Gibson.


Per Anders Johan Willman, förste direktör 1 juli 1883—30 juni 1888. (Se Sceniska konstnärer.)


Opera-chefer.

Johan Conrad Nordqvist, såsom entreprenör af Kungl. Operan 1 juli 1888—30 juni 1890; som direktör med fast lön 1 juli 1890—1 sept. 1892.

Född den 11 april 1840 i Venersborg, där fadern var musiker. Vid åtta års ålder blef han elev vid Kungl. Västgöta Dals regementes musikkår och följde med denna ut i danska kriget 1848. Han godkändes följande år som »nummerspel» och erhöll 1855 hautboists namn, heder och värdighet »i anseende till ovanlig skicklighet». År 1856 blef han elev vid Kungl. Musikaliska Akademien och samtidigt anställd som förste violinist vid Ladugårdslandsteatern, som den 19 okt. nämnda år invigdes af teaterdirektören Carl Gustaf Hessler. Den 1 juli 1859 fick han anställning som altviolinist vid Kungl. Teatern och 1870 som förste violinist. Under tiden hade han aflagt organist-, musikdirektörs- och musiklärareexamen vid Kungl. Musikaliska Akademien med högsta betygantal som någon dittills uppnått, hvarefter han blef musikdirektör vid Jönköpings regemente. Sin befattning som violinist i Kungl. Hofkapellet lämnade han den 1 mars 1876, då han efterträdde August Söderman som kormästare, och samtidigt blef tredje kapellmästare. Då Joseph Dente efter Ludvig Normans afgång år