Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 3.pdf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
39
OPERA-CHEFER

Född på Ekeberg i Ekeby socken i Östergötland den 20 okt. 1842. Föräldrar: brukspatronen Didrik Pontus af Burén och friherrinnan Carolina Mariana Ehrenkrona. Student i Uppsala 1863, aflade kameralexamen 1864, t. f. kammarskrifvare i Kungl. Statskontoret 1874, kammarherre s. å., kammarskrifvare i Kungl. Hofförvaltningen 1876—1890, förvaltare af Konungens Enskilda Fond 1890, ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien 1897, öfverintendent i Kungl. Maj:ts hof 1900, R. N. O. 1889, K. V. O. 1:a kl. 1903 samt K. D. D. O. — Gift den 4 okt. 1867 med friherrinnan Hedvig Catharina (Carin) Åkerhielm af Blombacka.


Arthur Semmy Thiel, chef för Kungl. Teatern 7 dec. 1907—30 juni 1908.

Född i Norrköping den 30 sept. 1860. Föräldrar: den från Belgien till Norrköping som fabriksmästare inkallade, sedermera i Stockholm som köpman bosatte Jacques Thiel och Fanny Stiebel. Köpman i Stockholm 1880 och sedermera delägare i firman Joseph Leja, kommissarie för Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897, generalkommissarie för den svenska utställningen på världsexpositionen i Paris 1900, hvarvid han utnämndes till kommendör af Vasaordens 1:a kl. och till kommendör af franska Hederslegionen; då han afgick som operachef erhöll han kommendörskraschanen af Nordstjärneorden och har dessutom hedrats med åtskilliga utländska utmärkelser.

Thiel har allt ifrån Kungl. Teaterns Aktiebolags tillkomst varit ledamot i dess styrelse. — Gift 1889 med Alice Sara Sachs (dotter af generalkonsuln Simon Sachs, chef för firman Joseph Leja).


Albert Adam Ranft, chef för Kungl. Teatern (såsom entreprenör) 1 juli 1908—30 juni 1910.

Född i Stockholm den 23 nov. 1858. Föräldrar: snickaremästaren Adolf Fredrik Ranft och Amalia Reijhell. Han började sin teaterbana redan vid 17 års ålder då han, hösten 1875, kom till F. Nelsons sällskap, som då spelade i Karlskrona. Vid detta sällskap stannade han dock endast några veckor, var sedan en kortare tid elev vid Kungl. Teatrarnes elevskola, hvarefter han tog anställning hos den danska skådespelerskan