Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 4.pdf/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
77
SCENISKA KONSTNÄRER


konsten, erhöll han en annan sällsynt utmärkelse i det att konung Carl XV då tilldelade honom medaljen »Litteris et artibus», att bäras i en guldkedja, som konungen själf fäste om hans hals, och af drottning Lovisa erhöll han medaljen »Tessera memoriæ». Hans sista uppträdande ägde rum på Kungl. Dramatiska Teatern den 9 febr. 1875, då han utförde Lord Worsleys roll i »Ladyn af Worsley Hall». Han nödgades sedan hålla sig inne för illamående, och natten till den 21 i samma månad träffades han af ett slaganfall, hvarefter döden följde den 27 febr. 1875.

Nils Wilhelm Almlöf var två gånger gift, första gången den 22 febr. 1823 med fru Brita Catharina Cederberg, född Cederberg den 16 sept. 1794 (förut gift med skådespelaren vid Kungl. Teatern Jean Baptiste Laurent, men skild), aktris vid Kungl. Teatern från 1818 till sin död den 20 juni 1838; denna hans första hustru var moder till Knut Almlöf. Sitt andra äktenskap ingick han den 16 juni 1839 med Anna Maria Francisca Charlotta (Charlotte) Ficker, född den 16 juni 1813, aktris vid Kungl. Teatern 1834—1856, död den 11 nov. 1881; hon var syster till hofsångerskan fru Fredrika Mathilda Gelhaar, född Ficker, och var i sina unga dagar en synnerligen omtyckt och behaglig skådespelerska.Carolina Sofia Bock, född Richter. K. T:ne 1 april 1814—1825; K. T. 1825—30 juni 1863. K. St. T. (gästspel) 30 maj—12 juni 1865, 3 gånger.

Född i Stockholm den 28 aug. 1792 (dotter af hautboisten vid K. Svea artilleriregemente Carl Johan Richter och Magdalena Sofia Rytting). Elev den 4 mars 1806—1809. »Emedan hon hade en god sångröst, önskade teaterdirektionen anställa henne vid kören; men som detta var emot hennes föräldrars vilja, lämnade hon scenen i början af 1810 och vistades i hemmet till 1813, då hon åter fick följa sin lifliga håg för skådespelaryrket och inträdde vid Djurgårdsteatern, hvilken hon tillhörde i ett års tid, hvarunder hon äfven spelade på den af samma teaters dåvarande föreståndare Isaak De Broen inrättade Nya Komiska Teatern (på Barnhusgatan), där hon hade recett den 18 dec. 1813. Då denna inrättning upphörde i mars månad följande året, antogs hon till aktris vid Kungl. Teatern. Bland