Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 4.pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
81
SCENISKA KONSTNÄRER

bland annat en roll, som sedan skulle höra till hans glansroller, nämligen Karl Moor i »Röfvarbandet». I augusti 1834 lämnade han detta sällskap, hvilket under tiden hade öfvertagits af Svanbergs svärson, Pierre Deland, och den 7 november debuterade han ånyo på Kungl. Teatern, denna gång som Varner i »Tretio år af en spelares lefnad», och nu blef framgången fullständig: »han förvånade genom sin realistiska djärfhet och han hänförde genom en nästan titanisk kraft och känsloglöd». Hans andra debut, som ägde rum den 26 nov., blef som Rudolf i »Hedvig eller Banditbruden», och han gaf här liksom i den nyssnämnda uppgiften »prof på en naturalistisk uppfattning af hvilken man hittills svårligen sett något prof på den nationella scenen». Också skördade han nu allmänt bifall och erhöll genast ordinarie engagement, hvarefter han oafbrutet till sin död tillhörde den kungliga scenen med undantag af senare hälften af år 1856, då han under månaderna oktober—december uppträdde vid Pierre Delands sällskap på dåvarande Stora Teatern vid Södra Hamngatan i Göteborg. Bland mängden af de stora roller, som han under sin långa konstnärsbana utförde, må anföras: Hamlet, Markis Posa i »Don Carlos», Frans och Karl Moor i »Röfvarbandet» (hvilka båda roller han någon gång — såsom vid sin recett på Kungl. Teatern den 17 okt. 1842 samt vid styckets uppförande i Göteborg i december 1856 — utförde vid samma föreställning), Lucidor, Wallenstein, Axel i »Axel och Valborg», Hakon jarl, Hernani, Torquato Tasso i »Boja och krona eller Tassos öden». Romeo i »Romeo och Julia», Mazarin, Shylock i »Köpmannen i Venedig» Othello, Benvenuto Cellini, Engelbrekt i »Engelbrekt och hans dalkarlar», Rafael Sanzio, Vargas i »Borgaren i Gent», Angelo Malipieri, Rubens i »Rubens i Madrid», Eugène Aram, Erik den fjortonde, Johannes Calvin i »Fritänkarne i Génêve», Chevalier de Saint Georges, Fabio Fabiani i »Maria Tudor», Lord Byron, Evelyn i »Penningen», Molière i »Tartuffes urbild», Macduff i »Macbeth», Bolingbroke i »Richard den andre», Claudius i »Hamlet», Calligula i »Fäktaren från Ravenna», Stålarm i »Daniel Hjort», Birger jarl i »Bröllopet på Ulfåsa», John Knox i »Maria Stuart i Skottland», Notarien Guerin, Aslaksen i »De ungas förbund», Kung Sverre i «Mellan drabbningarne» och Salamenes i »Sardanapalus».


Kungl. Teatrarne.6