Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 4.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
60
KUNGL. TEATRARNE

Carl Fredrik Lundqvist, tillförordnad regissör vid Kungl. Operan 25 febr.—24 mars 1897. (Se Sceniska konstnärer.)


Johannes Wilhelm Samuel Elmblad, regissör vid Kungl. Operan 26 mars 1897—30 juni 1898. Förste regissör och sceninstruktör vid Kungl. Teatern 1 juli 1898—31 okt. 1902. (Se Sceniska konstnärer.)


Georg Gottfrid Törnquist, förste regissör och sceninstruktör vid Kungl. Teatern. 1 nov. 1902—30 juni 1903. (Se Sceniska konstnärer.)


Johan August Lindberg, förste regissör och sceninstruktör vid Kungl. Teatern 1 juli 1903—30 juni 1906. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl August Söderman, tillförordnad förste regissör vid Kungl. Teatern 1 sept. 1906—30 juni 1907. (Se Sceniska konstnärer.)


Harald André, förste regissör och sceninstruktör vid Kungl. Teatern 1 juli 1907—30 juni 1908, ånyo från 1 juli 1910.

Född i Motala den 14 juni 1879. Föräldrar: grosshandlaren John Andersson och Maria Kristina Andersson. Efter aflagd studentexamen år 1897 idkade han filosofiska studier i Uppsala, hvilka sedan fortsattes vid universitetet i Leipzig. Samtidigt ägnade han sig åt ingående studier i musikens historia och teori samt därjämte i pianospel för den berömde pianisten Alfred Reisenauer. Efter tre års vistelse i Leipzig for han till Berlin, där han vid Sternska konservatoriet särskildt utbildade sig för dirigentbanan och samtidigt idkade praktisk musikverksamhet. Efter sex års vistelse i utlandet återvände han år 1906 till Stockholm, där han först blef musikanmälare i Svenska Dagbladet innan han efter en tids specialstudier tillträdde sin befattning som förste regissör vid Kungl, Teatern. Då Albert Ranft år 1908 öfvetog operaverksamheten öfvergick André till redaktionen af Stockholms Dagblad, där han som musikkritiker ådagalade framstående egenskaper. Efter Ranfts åtgång från chefskapet blef han åter fästad vid operainstitutionen som förste regissör, hvilken befattning han ännu (1917) innehar. André har iscensatt bl. a. följande operor: »Salome» (1908), »Thaïs» (1912), »Madonnans juveler» (1913), »Mefistofeles» (vid dess