Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 4.pdf/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
62
KUNGL. TEATRARNE

Född den 16 jan. 1861 i Braunschweig, där fadern var öfverkantor i mosaiska församlingen. Efter att hafva genomgått realgymnasium i födelsestaden ägnade han sig först åt musiken, förnämligast violinspel, men tog sedan undervisning i scenisk framställningskonst, debuterade som skådespelare i Landsberg an der Warthe 1882, och var som sådan anställd vid teatrarna i Frankfurt a. d. Oder, Mainz och Leipzig. Ar 1888 blef han öfverregissör i Elberfeld, därefter i samma egenskap vid stadsteatrarna i Koburg, Magdeburg, Prag, Bremen, Stettin (som direktör), Theater des Westens i Berlin, Elberfeld, Metropolitan Opera i New York, Düsseldorf och Colmar i Elsass (som direktör). Från sistnämnda engagement kom han till Stockholm 1910. Då han i februari 1913 afgick från sin befattning som förste regissör vid Kungl. Teatern utnämndes han till riddare af Vasaorden. Har sedermera varit anställd som regissör vid Hamburger Stadttheater. — Gift 1894 i Königsberg med Helene Cohn (dotter af Kungl. preussiska kommerserådet Isidor Cohn).

*    *    *

Carl Wilhelm Emil Hillberg, regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern (jämte nästföljande) 1888—1889. (Se sceniska konstnärer.)


Nils Edvard Personne, regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1 aug. 1888—31 maj 1892. (Se Sceniska konstnärer.)


Nils Emil Hjertstedt, regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1892—1895. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl Henrik Christiernsson, regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1895—1901. (Se Sceniska konstnärer.)


Emil Grandinson, regissör vid Dramatiska Teatern 1901—1907: vid nya Kungl. Dramatiska Teatern 1907—1911. (Se Kansliet.)


Gustaf Martin Linden, regissör vid nya Kungl. Dramatiska Teatern från 1 juli 1907.

Född i Malmö den 10 nov. 1875. Föräldrar: läderhandlanden Ola Andersson och Augusta Lovisa Andersson. Aflade studentexamen år 1895. Tog lektioner i välläsning för fru Bertha Tammelin åren 1900 och 1901. Samtidigt, eller från januari