Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 4.pdf/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
65
ANDRE REGISSÖRER

öfversättare af teaterstycken. — Gift med Engel Wilhelmina Charlotta Djurström (född den 7 nov. 1831, död i Mariestad den 15 febr. 1852).


Carl Johan Albion, föreståndare för Scenens byrå 1 juli 1864— 30 juni 1866, byråskrifvare 1 juli 1866—30 juni 1868.

Född den 5 nov. 1814. Före sin anställning vid Kungl. Teatrarne var han under åren 1856—1865 räkenskapsförare och kassaförvaltare hos Stjernström vid Mindre Teatern. Från den 1 juli 1865 var han kontrollant öfver biljettförsäljningen vid Kungl. Teatrarne, från hvilken befattning han afgick 1868 då han äfven slutade vid Scenens byrå; han blef då i stället förvaltare för materialförrådet, på hvilken post han kvarstod till sin död den 5 dec. 1877.


Olof Theodor Holmgren, andre regissör vid Kungl. Stora Teatern 1 juli 1865—30 juni 1868. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl Magnus Boberg, byråskrifvare 1 juli 1866—30 juni 1868, andre regissör vid Kungl. Stora Teatern 1 juli 1868—30 juni 1888.

Född den 14 sept. 1838. Han började vid 18 års ålder som ordonnans vid Kungl. Teatern, efter 10 års plikttrogen tjänstgöring på denna underordnade plats befordrades han till byråskrifvare, och efter ytterligare två år till andre regissör vid operascenen, hvilken befattning han alltjämt skötte med aldrig svikande plikttrohet och samvetsgrannhet tills en plågsam sjukdom bröt hans krafter. Han afled i Stockholm den 26 april 1899. — Boberg var gift tre gånger: första gången med Hilda Carolina Sällström, från hvilken han blef skild; andra gången med korsångerskan Albina Victoria Constantia Landelius (född i juni 1860, död den 27 april 1896); för tredje gången trädde han i äktenskap, ett halft år efter sin andra hustrus död, med sin frånskilda hustru i första giftet, Hilda Sällström.


Johan Fredrik Paul, biträdande andre regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1 okt. 1866—30 juni 1868. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl Gustaf Callmén, andre regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1 febr. 1874—30 juni 1886. (Se Sceniska konstnärer.)

Kungl. Teatrarne.5