Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 5.pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
94
KUNGL. TEATRARNE


Kinmanssons egentliga glansperiod inföll under den tid han var vid Mindre Teatern. Det var här han förtjuste den dåtida teaterpubliken som Sullivan, som Giulio i »Klostret Castro», och isynnerhet som Romeo i »Romeo och Julia», Axel i »Axel och Valborg» och Tristan i »Kung Renés dotter». Hans präktiga, sonora stämma, en af de klangfullaste som någonsin ljudit från svenska scenen, hans manliga gestalt och ädla hållning och framför allt den glöd, den värme och de innerliga tonfall, han visste lägga in i den stolta jambiska versen, gjorde honom till en oöfverträffad primo amoroso i det romantiskt-lyriska sorge- eller skådespelet. »När därför de glödande älskarne så småningom började försvinna från skådespelet, inskränktes också hans verkningskrets, och han var icke fullt densamme i fracken som han varit det i riddarmanteln eller i den italienska renässansjackan. Några betydande uppgifter löste han dock under sin anställning vid de kungliga teatrarne från 1863 till 1881 och bland andra torde Gunnar Herse i »Härmännen på Helgeland» kunna anses som en af hans bästa». (Frans Hedberg). Bland hans öfriga roller må nämnas Georges Bernard i »Börd och förtjänst», Hertig Johan i »Solen sjunker». Laertes i »Hamlet», Härved Boson i »Bröllopet på Ulfåsa», La Hire i »Orleanska jungfrun», Grefve Murray i »Maria Stuart i Skottland», Johan Tönnesen i »Samhällets pelare» och Doktor Palmieri i »Corrado». Hans sista år fördystrades af en alltjämt tilltagande sjuklighet, tills döden befriade honom från hans lidanden den 26 jan. 1887. — Gift 1. den 29 juni 1845 med skådespelerskan Zelma Bergnéhr (s. m. fru Hedin), men skild; 2. den 4 jan. 1853 med skådespelerskan Helfrid Torsslow.Daniel Rudolf Walin. K. T. 1 okt. 1844—30 juni 1863. (Frånvarande 1 juli 1847—31 dec. 1848.) K. T:ne 1 juli 1863—1868.

Född i Västerås den 29 juni 1820 (son af director musices vid Västerås gymnasium, sedermera organisten och klockaren i Leksand Daniel Magnus Walin och Christina Gustafva Belländer). Student i Uppsala 1842. Debuterade den 18 sept. 1844 som grefve Rudolf i »Sömngångerskan», hvarvid han lyckades så väl att han genast erhöll engagement. »Walin tog från första stunden sin uppgift med ett allvar och en hängifvenhet, som inom kort ledde till de vackraste framsteg på den