Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 5.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
85
SCENISKA KONSTNÄRER


men ägnade sig sedermera ej oftare åt scenens konst än då hon under de första åren af sitt äktenskap medföljde sin make på hans konstresor under somrarna, hvarvid hon sekunderade honom än som Ofelia, än som Desdemona, än som Katarina Månsdotter i scener ur de skådespel, hvari hennes man förut på Kungl. Teatern firat triumfer; hon öfverlefde sin berömde make i nära fyra årtionden och afled i Stockholm vid 87 års ålder den 18 april 1912.Fanny Amalia Westerdahl, född Westerdahl. K. T. 1 juli 1836 —30 juni 1862. K. St. T. gästspel 27 okt. 1864—25 mars 1865 (12 gånger) och den 26 juni 1866.

Född i Stockholm den 21 febr. 1817 (dotter af konsertmästaren Carl Johan Westerdahl och Brita Christina Roxell). Elev den 1 juli 1828. Redan vid 12 års ålder spelade hon Julie i »Den förtroliga aftonmåltiden» den 26 okt. 1829; men hennes egentliga debut var som Carolina i »Baschan i Suresne» den 21 nov. 1831. Bland hennes öfriga roller förtjäna isynnerhet anföras: Louise i »Kabal och kärlek», Isaura i »Lifvets skola», titelrollerna i »Jenny Mortimer», »Hedvig eller Banditbruden», »Johanna af Montfaucon», »Griselda», »Louise de Lignerolles», »Fröken de Belle Isle», och »Eulalie Pontois», Amalia i »Röfvarbandet», Katarina Månsdotter i »Erik XIV» och Anna i »Wermländingarne». Hon utmärkte sig för en ovanlig fägring och var i besittning af en icke stor, men särdeles behaglig sångröst, hvarför hon äfven uppträdde i sångroller, sådana som Cendullon, Papagena, Betly i »Alphyddan» m. fl. — På äldre dagar öfvergick hon till mère-noble-rollerna i skådespelen och komedierna, och bland hennes bästa framställningar i denna genre var Fru Dupuis i »Ett hem» af Octave Feuillet och Gertrud i »Hamlet». Fru Westerdahl utmärkte sig isynnerhet, för värma och innerlighet, hennes styrka var icke reflexion utan inspiration, som sällan slog fel, därför att den understöddes af utmärkta framställningsmedel och väl skolad teknik. Efter att i 26 år ha tillhört Kungl. Teatern lämnade hon scenen och hade sin afskedsrecett den 21 juni 1862, då hon utförde Fru Dupuis roll i «Ett hem». Två år efter sitt afskedstagande uppträdde hon på Kungl. Stora teatern som Drottningen i »Hamlet» och som Maria Euphrosina i »Karl den elfte». Hennes