Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 5.pdf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
89
SCENISKA KONSTNÄRER


Dessa voro sedan innehafvare af Nya Teatern till 1887, efter att år 1880 hafva inköpt densamma för 500,000 kronor. —

Edvard Stjernström företog många och vidsträckta resor. Den första gjorde han tillsammans med Georg Dahlqvist sommaren 1838, då han förnämligast uppehöll sig i Berlin, Dresden och Wien och fick göra personlig bekantskap med flera af Tysklands sceniska storheter. År 1851 besökte han Petersburg. Åren 1855, 1856 och 1858 gjorde han särskilda resor till Paris; sistnämnda år utsträcktes resan till London och därefter till Tysklands större städer. År 1860 besökte han ånyo Paris. Slutligen — sedan han upphört med sin verksamhet som styresman för Mindre Teatern — tillbragte han under åren 1863 och 1864 nära sju månader i Italiens större städer och därefter tre månader i Paris.

År 1865 utnämndes han till riddare af Vasaorden.

Stjernström var tre gånger gift, första gången den 3 nov. 1846 med skådespelerskan Sofia Wilhelmina Lannby (född i Stockholm den 17 maj 1804, död i Åbo den 3 febr. 1851), andra gången med Johanna Charlotta (Jeannette) Granberg, känd som en mycket produktiv dramatisk författarinna (född den 19 okt. 1825, död den 2 april 1857) och tredje gången med den sistnämndes äldsta syster, Louise Elisabeth Granberg (född den 29 okt. 1812 — ej 1827, såsom det i de flesta biografier öfver henne uppgifvits —, död den 28 dec. 1907, öfver 95 år gammal); äfven fru Louise Stjernström skref mycket för scenen, ännu mer än systern Jeannette, dock mest bearbetningar och öfversättningar, och gjorde sig äfven känd som författarinna af historiska romaner under pseudonymen Carl Blink. De båda systrarna Granberg voro döttrar af den på sin tid mycket kände och produktive författaren Per Adolf Granberg (född 1770, död 1812).Carl Gustaf Sundberg. K. T. 1 juli 1839—30 juni 1863. (Frånvarande under spelåret 1844—1845.) K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1887. Lifstidskontrakt, upprättadt den 1 juli 1866.

Född i Stockholm den 22 nov. 1817 (föräldrar: vaktmästaren vid konungens byrå Bengt Gustaf Sundberg och Christina Hallgren). Vid tio års ålder blef han, den 23 okt. 1827, elev vid Kungl. Teatern och Fick redan följande år, den 29 sept. 1828,