Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 6.pdf/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
125
SCENISKA KONSTNÄRER


synnerligen samvetsgrann artist, som med en oaflåtlig flit och verklig hänförelse ägnade sig åt sin konst. Som enskild person var han afhållen för sin redbara karaktär och sin anspråkslöshet. Han uppträdde sista gången på scenen den 18 aug. 1875 som Valentin i »Faust», och de sista ord han i denna roll yttrade: »jag dör som käck soldat» kunna anses såsom särdeles märkliga, om man ställer dem i samband med att han ett par dagar därefter, den 20 aug., själf beröfvade sig lifvet genom ett revolverskott, drifven till förtviflan af hypokondri, förorsakad dels af ett invärtes lidande, som beröfvade honom all sömn, dels af fruktan att förlora sin härliga stämma.Rosa Alfonsina Clementina Swartz, född Fehrnström. K. T. 1 nov. 1853-30 juni 1863. K T:ne 1 juli 1863-30 juni 1888.

Född i Uleåborg den 15 febr. 1835 (dotter af skådespelaren Robert Fehrnström och Augusta Fredrika Grönlund). Vid femton års ålder blef hon anställd vid Oscar Anderssons teatersällskap, och med detta kom hon sommaren 1853 till Humlegårdsteatern. Där drog hon genast uppmärksamheten till sig genom »sina sällsynt fina anletsdrag, den smärta, höga gestalten samt en medfödd eller åtminstone tidigt förvärfvad förmåga att med värdighet och ledigt behag röra sig på skådebanan», och hennes uppträdande på den lilla anspråkslösa Humlegårdsteatern hade till följd att hon fick engagement vid den kungliga scenen. Där gjorde hon en lyckad debut som Preciosa den 19 okt. 1853 och intog alla genom sin älskvärdhet och sitt behagfulla spel. Från den 1 nov. nämnda år tillhörde hon sedan oafbrutet den kungliga teaterinstitutionen i 35 år.

Bland den mängd olika roller fru Swartz under denna sin långa anställning vid de kungliga scenerna utförde må nämnas: Drottning Filippa i »Engelbrekt och hans dalkarlar», Aline i »En boja», Regissa i »Sven Dyrings hus», Agnes Sorel i »Jungfrun af Orleans», Drottningen i »Richard den andre», titelrollen i »Maria Leczinska,» Christina i »Folkungalek», Ulrika Eleonora i »Karl den elfte», Maria i »Väringarne», Blanche i »Gammalt och nytt», Anna i »Sten Sture den yngre», Thusnelda i »Slägtingar», Julia i »Smädeskrifvaren», Ofelia i »Hamlet», Fru Bernard i »Familjen Fourchambault», Rektorskan i »Räddad» och