Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 6.pdf/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
126
KUNGL. TEATRARNE


Majorskan i Frans Hedbergs »Dagtingan», där hon gaf »en humoristisk blandning af en ståtlig världsdam och en rättfram gammaldags husregentinna». Hennes spel utmärktes alltid af den plikttrogna omsorg, hvarmed hon löste de uppgifter som tilldelades henne. Hon kunde mindre gifva uttryck åt starka lidelser, än åt milda, älskvärda karaktärer. Af konung Oscar II erhöll hon medaljen »Litteris et artibus».

Redan året efter sin anställning vid Kungl. Teatern ingick hon äktenskap med den redan då berömde skådespelaren Edvard Swartz. Giftermålet ägde rum å Gnarps bruk i norra Helsingland den 5 aug. 1854.Fredrik Deland. K. T. 2 dec. 1853—11 maj 1854. K. Dr. T. gästspel 18 sept. 1869—15 juni 1870 (17 gånger), 12 jan.—2 maj "1871 (11 gånger), 11 sept. 1871—8 mars 1872 (11 gånger). K. T:ne gästspel 3 dec. 1884—7 febr. 1885 (12 gånger). K. St. T. 17 och 20 april 1886 (2 gånger).

Född i Stockholm den 1 jan. 1812. Son af violinisten i Hofkapellet Jean Pierre Deland och Eva Magdalena Eklund samt yngre broder till den berömde karaktärsskådespelaren Pierre Deland. Fredrik Deland var blott sex år när fadern dog, och han upptogs då som fosterson af en vän till fadern, hofmästaren Edlund, hvilken sedan skaffade honom plats på konung Carl XIV Johans ekonomikontor. Fadern hade nämligen uttryckt den önskan, att sönerna skulle ägna sig åt det praktiska lifvet och icke blifva några »artistslarfvar». Pierre var dock snart inne på teaterbanan, och Fredrik höll icke länge ut i kungl. ekonomikontoret. Redan vid 18 års ålder debuterade han år 1830 vid Christoffer Svanbergs landsortssällskap, hvilket han tillhörde under några år som ung älskare och glad lefnadsbroder, och där Pierre redan förut var anställd, otvifvelaktigt som en god föresyn för den yngre brodern. Spelåren 1834—37 tillhörde han O. U. Torsslows och P. Delands nybildade sällskap, hvilket om somrarna spelade på Djurgårdsteatern, och här fäste han uppmärksamheten vid sig som bodbetjänten Lorenzo i »Stroizi och Martino», i hvilken roll han gjorde mycken lycka. Sedan Torsslow och Pierre Deland år 1837 skilts åt, stannade Fredrik Deland vid Torss» lows sällskap, där han under åren 1837—43 utförde många roller, mer och mer omtyckt som komisk skådespelare. Hans