Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 6.pdf/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
129
SCENISKA KONSTNÄRER


vaktar sin måg», Hänselmeier i »Fåfänga», Markis de Morand i »Plato», Ratinois i »Så pudrar man folk» och Per Klockare i »Erasmus Montanus». Bland de roller han utförde på andra teatrar kunna nämnas Jourdain i »Borgaren adelsman», Evje i Björnsons »Redaktören», Markis Montefiore i »Don Cesar de Bazano» och Pipping i »Sodom och Gomorra».

Vid sitt femtioårsjubileum å Nya Teatern den 15 okt. 1880, då han uppträdde som Jourdain i »Borgaren adelsman» och därefter som Konjander i »Hittebarnet», erhöll han medaljen »Litteris et artibus» och efter Holbergsjubileet på Kungl. Stora Teatern fick han Vasaorden.

Fredrik Deland var två gånger gift, första gången i Helsingfors den 2 okt. 1837 med skådespelerskan Emilia Rosalie Theodora Widerberg (född i Helsingfors den 29 okt. 1819 — dotter af teaterföreståndaren Fredrik Julius Widerberg och sondotter af den berömde skådespelaren vid Kungl. Teatern Andreas Widerberg — död å Aludden vid Sigtuna den 25 juni 1854, endast 35 år gammal); andra gången i Solna kyrka den 16 sept. 1887 med bankkamreraren i Östhammar Hildegard Emilia Fredrika Hwass (född i Mo prästgård i Älfsborgs län den 10 sept. 1857, död i Östhammar den 17 sept. 1916).Georg Norrby. K. T. 1 juli 1854—30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 nov. 1892.

Född i Kalmar den 7 dec. 1816 (son af svarfvaremästaren Georg Norrby och Eleonora Råberg). Redan som barn visade han stark håg för teatern, men skickades, sedan han genomgått skolan i sin födelsestad, till Lübeck för att där sättas i handel. Det var koleraåret 1834, och då kaptenen på det fartyg, som skulle föra Norrby till Lübeck, erfor att farsoten utbrutit där, seglade han i stället till Rostock, hvarifrån Norrby med samma lägenhet måste återvända till Kalmar. Här uppehöll sig vid denna tid teaterföreståndaren, hofsekreteraren Anders Petter Berggren med sitt sällskap, och vid detta fick Norrby i december 1834 anställning med en aflöning af sju riksdaler i veckan och skjuts efter »två tredjedels häst.» År 1837 erbjöds honom engagement vid Pierre Delands ansedda sällskap och aflöningen höjdes till nio riksdaler i veckan och skjuts efter »hel häst». Här fick han en utmärkt skola och mycken öfning, och Pierre

Kungl. Teatrarne.9