Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 6.pdf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
114
KUNGL. TEATRARNE


hennes eftermäle har ej eftervärlden sökt göra något», skrifver Tobias Norlind i Allmänt Musiklexikon i en synnerligen sakrik uppsats om sångerskans lif och konstnärliga verksamhet, ur hvilken uppsats för öfrigt må anföras följande: »Michaeli har ofta jämförts med Jenny Lind. Hon hade med denna sångerska gemensamt en härlig, omfångsrik sopranröst (Michaelis röst sättes af några samtida högre än Jenny Linds), en mjuk och ren koloratur och uttrycksfullhet i föredraget. Däremot saknade hon Jenny Linds stora dramatiska förmåga och äfven hennes vinnande, behagfulla utseende och graciösa, mjuka uppträdande. Förnämsta skillnaden utgjorde dock begåfningens art. Jenny Lind var en genuin, intuitiv begåfning, som oreflekteradt alltid fann det rätta uttrycket. Hennes lif gestaltade sig äfven annorlunda än Louise Michaelis. Hemlängtan var bådas svaghet, men under det att Jenny Lind behärskade och betvingade den, låg Michaeli ständigt under för frestelsen. Jenny Lind blef därför den stora världssångerskan, som firade sina triumfer i konstlifvets brännpunkter, samlande guld, som satte henne i stånd att njuta lifvets goda i rikt mått. Därför blef för henne lifvets höst solig och sorglös. För Michaeli däremot hade lifvet ständigt motgångar att bjuda på. — — — Ej heller fick hon lyckan att (som Jenny Lind) dela sina konstnärliga framgångar med en fint bildad, ädel och högsinnad konstnär, som ytterligare kunde höja hennes entusiasm för konsten. På 1870-talet var det nöden, som tvang henne att sjunga. Armodet kastade sitt bleka skimmer öfver hennes sista dagar.»Carl Anders Knut Almlöf. K. T. 1 okt. 1852—1 juli 1853. K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1882. Gästspel: K. St. T. 2—6 okt. 1882; K. T:ne 11 febr.—8 maj 1884; 28 dec. 1885—24 maj 1886; K. Dr. T. 8 nov. 1886—16 maj 1887; K. Op. 20 nov. 1888 (A. Hansons afskedsrecett); K. Op. 21—24 jan. 1889; 3 apr. 1890; 16 okt. 1890 (C. F. Lagerqvists afskedsrecett); K. Dr. T. 6 mars—31 maj 1893; 9 apr.—26 maj 1894; 26 mars—31 maj 1895; 15 apr.—30 maj 1896; 28 mars—10 april 1897.

Född i Stockholm den 9 febr. 1829. Föräldrar: premieraktören vid Kungl. Teatern Nils Wilhelm Almlöf och hans maka i första giftet, skådespelerskan vid Kungl. Teatern Brita Catharina Cederberg (född 16 sept. 1794, anställd vid Kungl. Teatern