Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 7.pdf/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
143
SCENISKA KONSTNÄRER

hvarvid hon uppträdde bl. a. som Fidès i »Profeten» och Nancy i »Martha». Var sedermera, från 1859 till 1884, anställd vid det Kongelige Teater i Köpenhamn där hon erhöll titeln k. kammarsångerska. Vid gästuppträdandet på Kungl. Stora Teatern i Stockholm den 6 juli 1866 (utställningssommaren) utförde hon Fidès' parti i »Profeten». — Hon var sånglärarinna för prinsessan Dagmar, s. m. kejsarinnan Maria af Ryssland, samt prinsessan Alexandra, s. m. drottning af England. Har författat ett större memoarverk »Erindringer fra Hjemmet og Scenen», hvilket utkom 1904. Hon afled i Köpenhamn den 23 mars 1911.Sten Harald Torsslow. K. T. 1 sept. 1857-1 juli 1859. K. T:ne 1 okt. 1864-30 juni 1888.

Född i Kristianstad den 10 febr. 1838. Föräldrarna voro det berömda skådespelareparet Olof Ulrik Torsslow och Sara Fredrika Strömstedt. Under den första perioden af sin anställning vid Kungl. Teatern ägnade han sig åt talscencn och debuterade den 23 sept. 1857 som Henri i skådespelet »Fiammina». År 1864 engagerades han ånyo, men då hufvudsakligen som sångare, och debuterade den 1 dec. 1864 på Kungl. Dramatiska Teatern som Gottfried i operetten »Doktorn och apotekaren». Bland de roller han sedermera utförde kunna anföras Horace i »Svarta dominon», Stålsporre i »Målaren och modellerna», Nevers i »Hugenotterna», Chateauneuf i »Tzar och timmerman», Sebastian i »Kronjuvelerna» Alfonso i »Den stumma», Leopold i »Judinnan» och Ottokar i »Friskytten». Dessutom uppträdde han i åtskilliga rent dramatiska roller. Visserligen hörde han ej till de »stora» tenorerna, men hans röst var behaglig under dess friska tid och som skådespelare hade han en för scenen lämplig apparition. Innan Harald Torsslow började sin teaterbana ägnade han sig åt målarkonsten och studerade vid Konstakademien i Stockholm och sedermera i Düsseldorff, och sedan han lämnat scenen gjorde han sig bemärkt som en ganska framstående landskapsmålare. Redan år 1869 hade han blifvit kallad till agré vid Akademien för de Fria konsterna. Död i Stockholm den 7 dec. 1909.Carl Fredrik Lagerqvist. K. T. 1 okt. 1857-30 sept. 1858. K. T:ne 1 okt. 1866-30 juni 1888. K. Op. 20 nov. 1888 (A.