Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 7.pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
144
KUNGL. TEATRARNE

Hansons afskedsrecett); 3 april och 16 okt. 1890. K. Dr. T. gästspel: 27 mars—6 maj 1892, 21 ggr; ånyo 4 nov. 1892 (Gustaf Fredriksons 30-års jubileum).


Född i Stockholm den 16 okt. 1819. Son af kryddkramhandlaren Fredrik Adolf Döling. Elev vid Kungl. Teatern 1835—1837, då han ännu bibehöll sitt föräldranamn, Döling, hvilket han dock sedermera af någon anledning utbytte mot namnet Lagerqvist. Från elevskolan kom han till Torsslow. som om somrarna spelade på Djurgårdsteatern och för öfrigt i landsorten. Hans första uppträdande på Djurgårdsteatern var i maj 1838, då han utförde Baron von Huttens roll i »Pasquillet». Man ansåg på grund af denna prestation, att han hade särskild begåfning för gubbroller. Är 1844 blef han anställd vid Fredrik Delands sällskap, där han kvarstannade tills Deland 1848 slutade som teaterföreståndare. Kom därefter till Pierre Delands sällskap, och därifrån till Edvard Stjernström, först vid dennes ressällskap från hösten 1851 och sedan vid Mindre Teatern under de år, 1854—1863, som Stjernström innehade densamma, utom spelåret 1857—58, då han hade anställning vid Kungl. Teatern. Spelåret 1863—64 tillhörde han det af Oscar Andersson, Wilhelm Åhman och Mauritz Pousette bildade sällskap, som då gaf föreställningar på Nya Teatern i Göteborg, och där kvarstod han äfven de båda följande spelåren, då sällskapet hade öfvertagits af Ahman och Pousette och omväxlande spelade i Göteborg, Malmö och Helsingfors och om somrarna på Humlegårdsteatern i Stockholm. Från hösten 1866 tillhörde han sedermera oafbrutet de kungliga scenerna till 1888, då han vid 69 års ålder drog sig tillbaka till privatlifvet. Sedan uppträdde han dock 1892 som gäst. Lagerqvist tillhörde den gamla skådespelarestammen, som besatt entusiasm och aktning för sitt yrke och som inlade allvar och samvetsgrannhet i allt.

»Han var en karatärsskådespelare af mycken förtjänst, visserligen ej särdeles mångsidig, men på sitt område ofta nog förträfflig, ibland rent af mästerlig. Hans fack blef tidigt nog komiska gubbroller. Han hade ej Knut Almlöfs smidighet och komiska verve, men han kunde med saftig karakteristik gifva uttryck åt pösande dryghet och själfbelåten öfverlägsenhet. Hans präktigt individualiserade och karrikerade