Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 7.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
135
SCENISKA KONSTNÄRER

hon åtnjöt en obegränsad och välförtjänt popularitet. Men hon hade en ännu större som lärarinna. Om någon kunde inprägla hos sina elever den lärdomen att endast vinna segrar genom att använda ädla och rena vapen, så var det hon. Hon var på samma gång en sträng, en mycket fordrande, men också en rikt gifvande lärarinna. Ar 1864 blef hon ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien och den 1 dec. 1876 erhöll hon medaljen »Litteris et artibus». Hon afled i Stockholm den 7 okt. 1880. — Gift den 15 juni 1863 med operasångaren Oscar Fredrik Stenhammar.Anders Gustaf Wilhelm Hedman. K. T. 1 jan. 1856—30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1883.

Född i Stockholm den 14 april 1830. Balettelev den 1 juli 1842, figurant den 1 juli 1845. Sufflör den 1 jan. 1856, till sin död den 6 juli 1883. Under hela denna tid hade han anställning både som sufflör och aktör.Edla Sofia Skoglund, född Malmström. K. T. 1 mars 1856—30 juni 1863. K. T.ne 1 juli 1863—1875.

Född på Västerås slott den 12 maj 1831 (fadren, Georg Malmström, var kammartjänare och hofmästare hos landshöfdingen friherre F. Ridderstolpe). Elev vid kören den 1 febr. 1848, korsångerska den 1 juli 1852. Debuterade den 6 febr. 1856 som Elvira i »Don Juan», hvilken roll blef den enda hon utförde. Sedan tjänstgjorde hon endast i kören. Död i Stockholm den 7 juni 1875. — Gift i april 1861 med hautboisten Andreas Emanuel Skoglund.Per Anders Johan Willman. K. T. 1 juli 1856—30 juni 1857 och å nyo 1 juli 1859—30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1888. Lifstidskontrakt, upprättadt den 1 juli 1863.

Född i Stockholm den 22 juli 1834. Hans fader var den framstående musikern Olof Willman, violonist i Hofkapellet 1814—1815, eftersökt musiklärare och ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien; modern hette Ulrika Christina Lindblad. Redan i föräldrahemmet invigdes Anders Willman i kärleken till den konst, som sedan blef hans lifs stora uppgift. Men han inhämtade äfven den allmänna bildning, som utgjorde