Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 8.pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
169
SCENISKA KONSTNÄRER


Victoria Isabella Heliodora Bundsen. K. T. 1 juli 1861-30 juni 1862.

Född i Brastads socken i Bohuslän den 2 mars 1839 (dotter af vice häradshöfdingen Fr. Bundsen och Anna Juliana Otterdahl). Elev den 1 juli 1858. Debuterade som Fidès i »Profeten» den 12 april 1861. Hennes öfriga roller voro: Nancy i »Martha», Fidalma i »Hemliga giftermålet» och Azucena i »Trubaduren». Sedan hon lämnat Kungl. Teatern studerade hon i Paris för Masset och i Milano för Lamperti. Anställdes 1865 som prima donna alto vid teatern i Modena, där hon uppträdde under namnet Boni, och 1872 vid »Her Majestys theatre» i London, där hon hade sin egentliga glansperiod. Var sedan under många år bosatt i London, där hon var känd under namnet »madame de Bunsen». Död därstädes den 18 febr. 1909.Gustaf Robert Ohlsson. K. T. 1 juli 1861-30 juni. 1863 K. T:ne 1 juli 1863-30 juni 1888. K. Op. 15 aug.-13 dec. 1888.

Född i Täby socken i Uppland den 26 april 1841 (föräldrarna voro kavaljersförridaren hos änkedrottning Desideria Carl Gustaf Ohlsson och Charlotta Jansson). Efter att åren 1856-58 haft anställning vid L. E. Elfforss' teatersällskap och vintern 1858-59 vid Ladugårdslandsteatern (som då förhyrdes af skådespelaren Theodor Schwartz), hvarunder han samtidigt tog sånglektioner för Julius Günther, blef han den 1 juli 1859 antagen till elev vid Kungl. Teatern. Från den 1 juli 1861 antogs han som aktör och sångare vid samma scen, hvilken han sedermera tillhörde till sin död. Bland de många roller han under sin 27-åriga verksamhet vid operascenen utförde må framför andra nämnas Stålsporre och Räfklo i »Målaren och modellerna», Miller i »Nürnbergerdockan», Figaro i »Barberaren i Sevilla», titelrollen i »Advokaten Pathelin» och Fredrik i »Mignon», »i hvilka roller hans säkra karaktäristik, hans friska humor och osökta gladlynta liflighet hade det verksammaste spelrum och med hvilka han äfven beredde sig en välförtjent popularitet». Öfriga roller: Monostatos i »Trollflöjten», Cajus i »Muntra fruarna i Windsor», Erik i »Wermländingarne», Juliano i »Svarta dominon», titelrollen i »Riddar Blåskägg», Thibaut i »Villars dragoner», Härroparen i »Lohengrin», Miton i »Kungen har sagt det» m. fl. Han dog i Stockholm den 13 dec. 1888 genom