Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 8.pdf/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
180
KUNGL. TEATRARNE

scenens mest framstående konstnärinnor lämnade hon likväl denna skådebana 1884 och öfvergick till Nya Teatern (Josephson och Holmquist). Här kvarstod hon i fyra år, under hvilken tid hon på ett utmärkt sätt återgaf många olika roller, såsom Rosalinda i »Som ni behagar», Katarina i »Så tuktas en argbigga», Marguerite Gautier i »Damen med kameliorna», Johanna i »Arbetarens hustru», titelrollen i »Doktorinnan» m. fl. Hennes sista uppträdande å scenen ägde rum på Stora Teatern i Göteborg (under Lorentz Lundgrens direktörskap) i april 1890, då hon, efter att hafva tillbragt vintern i Paris, utförde Hertiginnan Padovanis roll i Alphonse Daudets 5-aktsskådespel »Kampen för tillvaron». Under den tid hon var anställd vid de kungliga teatrarna uppträdde hon äfven vid olika gästspel i Kristiania (första gången sommaren 1871 med Wilhelm Åhmans sällskap) och i Helsingfors (1876). År 1882 fick hon af konung Oscar mottaga medaljen »Litteris et artibus». — Gift den 12 juni 1883 med bergsingenjören, s. m. förste marinintendenten Carl Gustaf Fredrik Ulff.Aurora Olivia Ramsten. K. T. 1 juli 1862-30 juni 1863.

Född i Ervalla socken i Örebro län den 8 jan. 1844 (dotter af kommissionslandtmätaren Fredrik Ramsten och Maria Christina Olsdotter). Elev den 1 juli 1859. Roller: Ingegerd i »Ung-Hanses dotter», Evelyn i »En liten skatt», Ophelia i »Hamlet». Constance i »Fjärilsfebern» m. fl. Död i Mariefred den 19 febr. 1875. — Gift 1863 med brukspatronen Adolf Fredrik Groth på Adolfsfors (död den 23 febr. 1870).


Johan Gustaf Fredrikson. K. T. 1 jan.–30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863–30 juni 1877; gästspel 28 mars–28 april 1878; fast anställning 1 juli 1878–30 juni 1887; gästspel 6 juni 1888 (vid fru Elise Hwassers afskedsrecett). K. Dr. T. (som direktör och skådespelare) 1 juli 1888–30 juni 1898. Dr. T. gästspel 21 okt. 1901–10 juni 1902, 1 okt. 1902–9 april 1903, 10 sept. 1903–13 maj 1904. Dr. T. (som direktör och skådespelare) 1 juli 1904–30 juni 1907. Nya K. Dr. T. gästspel 1 dec. 1908–8 febr. 1909, 7 maj–12 juni 1909, 14 aug.–6 okt. 1909, 28 nov. 1909–22 maj 1910, 2–29 maj 1911, 18 aug. 1911–11 febr. 1912, 4 nov. 1912–27 april 1913.

Född i Stockholm den 31 juli 1832 (son af handlanden Gustaf Fredrikson och Maria Charlotta Hagström). Efter