Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 8.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
160
KUNGL. TEATRARNE

Lachner den 1 juli 1861 lämnade kapellmästarens taktpinne åt Ludvig Norman, följde Richard honom tillbaka till det gemensamma fäderneslandet, där han sedan hade anställning vid flera af de förnämsta teatrarne, bland annat 1865 vid hofteatern i Dresden. Han förde med sig från Sverige som sin hustru en ung lofvande dansös, Ida Andrietta Hjort (född 22 juni 1839, figurantska vid Kungl. Teatern 1855-1861).David Ludvig Otterström. K. T. 1 juli 1859-50 juni 1861.

Född i Karlstad den 2 mars 1838 (son af köpmannen David Otterström och Eva Lennartsson). Han började sin teaterbana vid Ladugårdslandsteatern i nov. 1856 och blef följande år antagen som elev vid Kungl. Teatern, där han efter två år uppflyttades på aktörsstat. Efter sin afgång från den kungliga scenen var han anställd vid Nya Teatern i Helsingfors, hvilket engagement upphörde till följd af teaterns brand på våren 1863. Han medföljde sedan det lottsällskap, som under namn af »Finska sällskapet» och till största delen bestående af medlemmar från den nedbrunna Helsingforsteatern, uppträdde dels i Finland och dels i Sverige under Hjalmar Agardhs ledning från hösten 1863 till hösten 1864, och med hvilket sällskap Agardh sedan för egen räkning fortsatte under två år. Spelåren 1866—68 var Otterström anställd vid Constantin Rohdes resande sällskap, 1868—69 vid Mindre Teatern i Stockholm under Josephson och Ahlgrenssons direktörskap, 1869—70 vid den dramatiska afdelningen af det sällskap med hvilket impressarion Ferdinand Strakosch spelade under sju månader på Göteborgs dåvarande två teatrar (sällskapet hade äfven en italiensk operaafdelning, som likväl ej kunde uppehållas mer än tre månader). Följande spelår hade Otterström jämte skådespelarne Walter Ahlström och August Boström eget sällskap (på skämt kalladt »de tre strömmarnas sällskap»), hvilket först under fem månader uppträdde på Mindre Teatern i Göteborg och sedan i några af de större städerna i landsorten och om hvilket en samtida bedömare (Victor Sjöberg) skref att det var »ett såväl hvad beträffade enskilda förmågor som samspel förträffligt sällskap och obestridligen ett af de bästa som någonsin uppträdt i landsorten». Spelåren 1871—73 var Otterström anställd vid Södra Teatern, det andra spelåret äfven som regissör.