Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 8.pdf/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
161
SCENISKA KONSTNÄRER

sommaren 1873 vid Djurgårdsteatern (förhyrd af Victor Holmquist och Ernst Wallmark), därefter vid Knut Tivanders resande sällskap, som han år 1877 öfvertog och med hvilket han reste i två år, hvarefter han tillhörde Gustaf Keys sällskap i två år. I maj 1881 lämnade han teatern och var under ett par år utställningskommissarie vid industriutställningarna i Malmö och Sundsvall. Återgick till scenen i juli 1883, då han tog anställning som ekonomidirektör vid August Lindbergs resande sällskap, hvilket han tillhörde äfven sedan detta från hösten 1884 öfvertagits af Albert Ranft, som fortfor med detta sitt resande sällskap (han hade då endast ett sällskap!) till våren 1886. Följande spelår var Otterström anställd vid William Engelbrechts sällskap, hvarefter han återgick till privatlifvet, bosatte sig i Köpenhamn och Malmö samt de senare åren i Göteborg där han afled den 22 febr. 1892. Ludvig Otterström var en både i hufvudstaden och landsorten känd och uppburen personlighet. God skådespelare och särskildt ryktbar för sitt eleganta utseende på scenen, uppträdde han äfven utanför densamma som en gentleman och förvärfvade genom ett personligt vinnande sätt talrika vänner. Bland den mängd roller han under sin nära trettioåriga teaterbana utförde må särskildt nämnas titelrollerna i »Sullivan» och »Don Cesar de Bazano», Furst Leopold i »Diplomaten mot sin vilja» och Kammarherre Brattsberg i »De ungas förbund».Gurli Lublin (sedan fru Ruben) K. T. 1 juli 1860-30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863-30 juni 1868. (Tjänstl, 1863-1864.)

Född den 15 okt. 1839 (dotter af sekreteraren vid mosaiska församlingen i Stockholm David Moses Lublin och Eugenie Kahn). Elev den 1 juli 1857. Under elevtiden studerade hon sångkonsten för Julius Günther. Tjänstledig spelåret 1863—64, gjorde hon en studieresa till Paris, där hon tog undervisning för den berömde tenorsångaren Duprez samt senare för Wartel, Christine Nilssons lärare. Roller: Fidès i »Profeten», Azucena i »Trubaduren», Orsino i »Lucrezia Borghia», Nancy i »Martha», Fidalma i »Hemliga giftermålet», Fru Bertrand i »Muraren» m. fl. Död å egendomen Vedeby nära Karlskrona den 19 juli 1887. — Gift den 29 nov. 1868 med kungl. gravören Ludvig Ruben (död den 31 mars 1875).

Kungl. Teatrarne.11