Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 9.pdf/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
191
SCENISKA KONSTNÄRER

Utrustad med en stor och omfångsrik röst, som gjorde det möjligt för henne att utföra såväl sopran- som altpartier, ingaf hon som ung mycket stora förhoppningar, och hon blef till och med erbjuden ett flerårigt engagement i Ryssland med högt honorar, hvilket anbud hon dock ej antog på grund af faderns obenägenhet för att hon skulle taga anställning utomlands. Död i Stockholm den 16 maj 1913.Maria (Mary) Wilhelmina Hammarfeldt. K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1870.

Född i Stockholm den 17 okt. 1840. Balettelev 1 juli 1853—30 juni 1857. Under vintern 1858—59 anställd vid Ladugårdslandsteatern (som då förhyrdes af skådespelaren Theodor Schwartz) och spelåren 1859—63 hos Stjernström vid Mindre Teatern, där hon snart uppmärksammades för sitt hurtiga och friska spel, i synnerhet i gossroller. Bland annat kreerade hon där bodgossen Cadets roll i »Fregattkaptenen», hvilken roll hon äfven sedermera utförde på Dramatiska Teatern ett stort antal gånger. Vid den kungliga scenen kvarstod hon sedan tills hon den 5 aug. 1870 ingick äktenskap med ägaren af Hôtel Kung Carl, Edvard Josephson (död 19 febr. 1882). Bland hennes roller vid Mindre Teatern kunna anföras Zizine i »Den svaga sidan», Lazarillo i »Don Cesar de Bazano», Marinette i »Marinettes små skälmstycken» och Prinsen af Conti i »En utflykt i det gröna» samt vid Dramatiska Teatern Maria i »Trettondagsafton» och Malin i »Mjölnarfröken». Hon dog i Stockholm den 19 febr. 1890.Hedvig Charlotta Constantina Harling, sedan fru Willman. K. T.ne 1 juli 1863—30 juni 1875; gästspel: 16 och 22 april 1877; fast engagerad: 1 juli 1877-30 juni 1887.

Född i Stockholm den 18 juli 1841 (föräldrar: klädeshandlaren P. A. C. Harling och Emelie Charlotta Wåhlsten). Hon debuterade i början af år 1858 hos Carl Gustaf Hessler på Ladugårdslandsteatern i divertissementet »Midsommarvakan» af Selinder. Därefter kom hon till Oscar Andersson, med hvars sällskap hon sommaren 1858 uppträdde på Humlegårdsteatern. Spelåret 1858—1859 var hon elev hos Edvard Stjernström vid