Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 9.pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
194
KUNGL. TEATRARNE

Alfred Hanson. K. T:ne 1 sept. 1863—30 juni 1888.

Född i Göteborg den 15 febr. 1830. Han ägnade sig först åt handelsyrket, men lusten för teatern blef honom för öfvermäktig, och vid 22 års ålder sökte och erhöll han engagement hos Pierre Deland, som i början af år 1852 gjorde en tre månader lång sejour i Göteborg. Hos Deland, där han gjorde sina lärospån, stannade han i åtta år. Utrustad med ett präktigt utseende och en för älskare- och hjältefacket synnerligen lämplig figur, blef han vid Delands sällskap mycket använd och utbildade sig till en dugande skådespelare under sin direktörs utmärkta ledning. Då Pierre Deland år 1861 upplöste sitt sällskap, blef Hanson anställd hos Stjernström vid Mindre Teatern, där han stannade i två år; var så ett spelår engagerad vid Nya Teatern i Helsingfors, och sedan denna teater i maj 1863 nedbrunnit kom han på hösten samma år till de kungliga teatrarna, där han sedan kvarstod i 25 år. På grund af sitt ståtliga yttre och ett manligt vackert ansikte i förening med en malmrik och befallande stämma, som dock var mycket monoton, fick han vanligtvis spela kungar och hjälteroller i det högre skådespelet, och åt dessa gaf han ofta en till det yttre mycket acceptabel form. Men hans tal fick alltid en prägel af enformig predikareton, som verkade ofördelaktigt på hans föröfrigt samvetsgranna sceniska framställningar. Hansons bästa roll var onekligen Löjtnant Pierre Huët i »Fregattkaptenen» och i denna roll uppträdde han äfven på sin afskedsrecett på Kungl. Operan den 20 nov. 1888, vid hvilket tillfälle Knut Almlöf och Carl Fredrik Lagerqvist medverkade som Fromont och högbåtsmannen Cartahaut. Bland hans öfriga roller må nämnas Birger Jarl i »Bröllopet på Ulfåsa» — hvilken roll, liksom åtskilliga andra uppgifter, han fick öfvertaga efter Georg Dahlqvist — Carl Moor i »Röfvarbandet», John Knox i »Maria Stuart i Skottland» och Carl den Store i »Rolands dotter». Efter sitt afskedstagande flyttade han till Östhammar, där han sedan under en följd af år var badhuskamrerare och sedermera lasarettssyssloman, men då han år 1913 blef änkling flyttade han tillbaka till Stockholm, där han följande året afled å Stockholms sjukhem den 16 dec. 1914. — Gift i Stockholm den 14 dec. 1861 med skådespelerskan Hilda Maria Sophia Sjöberg (född 1838, död i Östhammar den 8 juni 1913; hon var dotter