Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 9.pdf/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
198
KUNGL. TEATRARNE

Han bosatte sig då under några år i Karlshamn, men flyttade sedan tillbaka till Stockholm, där han efter långvarigt lidande afled den 2 maj 1887. — Gift med fru Wilhelmina Holmberg, född Östergren (född den 13 jan. 1826).Lorenzo Skougaard Severini. K. T:ne 15 jan.—30 juni 1864.

Född i Langesund i Norge. Hans engagement vid den svenska operascenen inskränkte sig till några uppträdanden i ett par debutroller. Hans första debut ägde rum den 30 mars 1864 som Fernando i »Leonora»; den andra debutrollen var Manrico i »Trubaduren», första gången den 20 april s. å. Några andra operapartier utförde han ej. Han uppträdde endast 5 gånger. — Sedermera for han till Amerika och bosatte sig i New York där han gaf sångundervisning och lär ha blifvit direktör för därvarande sångakademi.Signe Amanda Georgina Hebbe. K. T:ne gästspel: 16 och 20 juni 1864, 2 ggr; 9 sept. 1864—11 april 1865, 27 ggr; fast anställning: 1 sept. 1865—30 april 1866; gästspel: 8 april—25 maj 1868, 8 ggr; 24 sept. 1870—18 maj 1871, 18 ggr; fast anställning: 1 sept. 1871—30 juni 1873; gästspel: 1 dec. 1875—5 jan. 1876, 3 ggr; 4 jan.—5 april 1878, 6 ggr; 23 okt. 1878—14 febr. 1879, 14 ggr.

Född på Näsbyholm i Jönköpings län den 30 juli 1837. Föräldrarna voro häradshöfdingen Gustaf Clemens Hebbe och hans maka, den bekanta författarinnan Wendela Åstrand. Sedan fadern till följd af ekonomiska svårigheter måst lämna fosterlandet, flyttade modern med sina barn år 1839 till Jönköping och efter ett par år till Stockholm, där den unga Signe erhöll en särdeles vårdad uppfostran. Sjutton år gammal debuterade hon på Kungl. Teatern den 14 jan. 1855 som Stina i »Vermländingarne». Sin första undervisning i sång fick hon af Isidor Dannström. Därefter reste hon till Berlin, vid hvars konservatorium hon började sina egentliga musikstudier för den kände musikteoretikern och komponisten, professor Richard Wüerst. Sedan for hon till Paris, där hon i tre år studerade sångkonsten för professor Masset och fullkomnade sina lyriskt-dramatiska studier för den berömde Levasseur, hvarjämte hon tog undervisning i mimik och plastik för Elie. Utom fortsatta