Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 9.pdf/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
202
KUNGL. TEATRARNE

1863 (då teatern, den 8 maj, nedbrann). Därefter begaf hon sig till Paris, där hon under ett helt år studerade konsten på de förnämsta teatrarne. Hennes första uppträdande på Kungl. Dramatiska Teatern ägde rum den 17 okt. 1864 som Adrienne i den af henne själf öfversatta enaktskomedien »En liten förmyndare». Den 9 juni 1873 hade hon sin afskedsrecett på Kungl. Stora Teatern, hvarvid hon uppträdde i en af sina bästa roller, Tusnelda i »Slägtingar». Bland hennes öfriga roller må nämnas: Emma i »Hertig Job» (öfversatt af henne), Camille i »En teaterpjes», Clara i »Egmont», Elmire i »Tartuffe», Isabella i »Skola för äkta män» och Clara i »Stolthet mot stolthet». — Gift på Ryningsholm den 12 okt. 1873 med d. v. löjtnanten vid Svea Lifgarde, s. m. distriktschefen vid Statens järnvägar, grefve Carl Oscar Taube (född 1843, död i Stockholm den 12 sept. 1914).


Louis Fischer-Achten. K. St. T. gästspel 5—16 maj 1865, 3 ggr.

Tysk tenorsångare; han hade förut tillhört Carl Gaudelius’ tyska operasällskap, som under månaderna okt. 1864—april 1865 gaf föreställningar i Göteborg. Uppträdde på Kungl. Stora Teatern en gång som Nemorino i »Kärleksdrycken» och två gånger som Edgard i »Lucie», men »gjorde icke någon ovanligare lycka» på vår operascen.


Carl Gustaf Lundin. K. T:ne 1 juli 1865-30 juni 1884.

Född den 25 april 1828. Elev vid kören 1 juli 1852, korsångare den 1 juli 1855, ordningsman för kören 1 juli 1863—30 juni 1884. Han kvarstod som korsångare äfven sedan han engagerats såsom »tillika aktör». Död i Stockholm den 8 sept. 1900. — Gift med Augusta Bjurström.


Charlotta Sofia Josefina Ekman. K. T:ne 1 sept. 1865—30 juni 1866.

Född å Hietaniemi i Lempälä socken i Finland den 29 okt. 1839 (dotter af öfverläraren vid Viborgs gymnasium, s. m. kaplanen i Åbo, v. pastorn Joachim Ekman). I Kungl. Teaterns aflöningsstat för spelåret 1865—1866 står hon upptagen som fast engagerad sångerska, men hennes namn förekommer ej på