Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 9.pdf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
189
SCENISKA KONSTNÄRER

i Stockholm den 27 dec. 1910. — Bosin var gift fyra gånger: första gången i Linköping år 1866 med skådespelerskan Charlotta Wilhelmina Bernhardina Smedberg, men skild (hon var född i Stockholm den 31 maj 1845, blef omgift med öfverstelöjtnanten, sedermera öfversten Frans Joachim Krook); andra gången i Helsingfors den 14 juni 1874 med skådespelerskan Carolina Charlotta Dorsch, men skild; tredje gången i Stockholm den 5 okt. 1891 med skådespelerskan Elin Cecilia Holmström, men skild (hon var född i Stockholm den 23 mars 1863, och blef sedermera omgift med orkesteranföraren Anton Wilhelm Lundin); fjärde gången år 1900 med Emma Charlotta Vernunft.Fritz Salmson. K. T. 17 och 19 jan. 1863.

Född i Stockholm den 19 nov. 1834 (son af hofgravören Abraham Salmson och Rachel Jacobsson). Elev vid Kungl. Teaterns elevskola 1 jan.—31 dec. 1855. Flera år därefter uppträdde han på Kungl. Teatern, då han i januari 1863 vid två föreställningar sjöng Wilhelm Tells parti. Hösten samma år tog han anställning vid Lindmark och Bäckgrens sällskap, som han tillhörde i två år, och han kvarstod äfven under spelåren 1865—1867 vid detta sällskap, sedan Carl Otto Lindmark blifvit ensam direktör för detsamma. Han for sedermera till Amerika, där han i New York under en följd af år verkade som sånglärare. Han afled i Köpenhamn den 21 jan. 1901. — Gift i New York år 1870 med Emily Kelly.Caroline Lundewall. K. T. debuter 17 och 19 jan. 1863; K. St. T. debuter 11 okt. och 1 dec. 1867; K. Dr. T. debut 4 jan. 1868.

Född i Stockholm den 28 aug. 1843 (föräldrar: styckjunkaren och batteriadjutanten vid Svea Artilleriregemente Conrad Lundewall och Catharina Nyberg). Under åren 1860—1864 tog hon enskild undervisning i sång för fröken Anna Willman och debuterade under tiden å Kungl. Teatern som Matilda i »Wilhelm Tell». Åtnjöt sedan undervisning vid Musikkonservatoriet i Paris 1864—1867, där hon hade den berömde professor Masset till sånglärare. Återkommen till Sverige debuterade hon ånyo på operascenen hösten 1867, denna gång som Agata i »Friskytten» samt äfven på Kungl. Dramatiska Teatern en gång som Elisetta i Cimarosas komiska tvåakts-opera »Det