Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 10.pdf/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
209
SCENISKA KONSTNÄRER

spelåren 1908—1910, då han af nämnda teaters direktör, Albert Ranft, öfverflyttades till Kungl. Teatern, hvars verksamhet Ranft under dessa år ledde i egenskap af entreprenör. Här fick Linden tillfälle att lägga i dagen sina förträffliga regissörsegenskaper, bl. a. vid uppsättningen af Puccinis opera »Madame Butterfly».

Linden visade sig äga stora förutsättningar att bli en framstående lyrisk-dramatisk artist, men de förhoppningar han i detta afseende gaf om sig blefvo dock aldrig helt uppfyllda. Efter mångårig sjuklighet afled han å Serafimerlasarettet den 24 juni 1914. — Gift: 1) i Stockholm den 8 nov. 1884 med Julia Kuhlau, men skild; 2) år 1891 med operasångerskan Matilda Ljungstedt, men skild i december 1899; 3) den 23 juni 1905 med Maria Axelina Sernqvist (dotter af skådespelaren och operettsångaren Axel Sernqvist och hans maka Maria Collett).


Frederik Carl Christian Brun. K. St. T. gästspel: 11 jan.—20 febr. 1888, 10 ggr. K. Op. fast anställning: 1 aug. 1888—30 juni 1889.

Född i Odense den 21 april 1852; föräldrarna voro teaterdirektören och teaterförfattaren Michael Wallem Brun och den vid det Kongelige Teater i Köpenhamn anställda operasångerskan Ida Rantzau; farfadern var biskopen och skalden Johan Nordal Brun i Bergen, författaren till »Zarine» och »Einar Tambeskielver», de två första originalsorgespelen i den dansk-norska litteraturen näst efter Johannes Ewalds »Rolf Krage». Frederik Brun blef student 1870 och genomgick därpå Köpenhamns musikkonservatorium. År 1875 studerade han sång för Lablache i Paris, hvarpå han den 30 maj 1876 debuterade på det Kongelige Teater i Köpenhamn som Almaviva i »Barberaren i Sevilla». Vid denna scen var han engagerad spelåren 1877—1882. I december 1882 uppträdde han några gånger på Operan i Berlin som »Faust», hvarpå han under ett par år var engagerad vid Casino i Köpenhamn. 1886 återvände han till det Kongelige Teater. Efter ett gästspel på Kungl. Stora Teatern i Stockholm i början af år 1888 blef han från hösten samma år af Conrad Nordqvist engagerad på ett år, medan Arvid Ödmann var anställd vid den danska operascenen. Här uppträdde han bl. a. som Lohengrin, Faust och Don José i

Kungl. Teatrarne II.14