Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 2.pdf/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
21
SCENISKA KONSTNÄRER

anställning kallade hon sig Regal, efter fadern, men antog snart moderns namn, Ringvall. Aktris vid Kungl. Teatrarne den 1 juli 1865. Bland roller: Marianne i »Tartuffe», Ellen i »Så kallad ungdom», Magnhild i »Bröllopet på Ulfåsa» och friherrinnan Hjelm i »Blommor i drifbänk». Död i Stockholm den 16 maj 1871.


Hilda Amalia Wideberg. K. T.ne 1 sept. 1868—30 juni 1870.

Född i Stockholm den 12 febr. 1841 (dotter af löjtnanten vid K. Lifregementets husarer Fredrik Wilhelm Wideberg och Mathilda Pehrman). Debuterade på Kungl. Stora Teatern den 11 febr. 1868 som Fröken Sylvia i »Sylvia». Bland hennes öfriga roller voro Mathilda i »Wilhelm Tell» och Anna i »Friskytten» de mera bemärkta. Efter sin afgång från operascenen bildade hon »Den svenska damkvartetten», som utom henne själf bestod af fru Maria Pettersson, fröknarna Amy Åberg och Wilhelmina Söderlund.


Erik Johan Hafgren. K. St. T. (endast debuter) 10 okt. 1868—17 jan. 1869, 10 ggr.

Född i Hudiksvall den 11 mars 1834. Före sina debuter på Kungl. Stora Teatern var han — efter att först hafva ägnat sig åt apotekareyrket — anställd hos Pierre Deland 1860—61, vid Nya (svenska) Teatern i Helsingfors 1861—62, hos Stjernström vid Mindre Teatern i Stockholm 1862—63, hos Andersson, Åhman och Pousette 1863—64 m. fl. sällskap i landsorten hvarjämte han en tid reste med »De svenska nationalsångarne» (1866). Debuterade på operascenen som Eleazar i »Judinnan» den 10 okt. 1868 och som Masaniello i »Den stumma» den 16 dec. s. å. Förhyrde Mindre (Hammerska) Teatern och uppträdde där från den 1 okt. 1869 med ett af goda förmågor sammansatt sällskap, med hvilket han på våren 1870 besökte landsorten, bl. a. Göteborg, där han gaf föreställningar å Nya (s. m. Stora) Teatern. Engagerades med kontrakt från den 1 okt. 1870 vid de kungliga teatrarna, men engagementet upphäfdes, och han tog i stället anställning hos Wilhelm Åhman i Göteborg för spelåret 1870—71. Var sedan föreståndare för eget sällskap, som uppträdde dels på Möllergadens Teater i Kristiania, dels i svenska landsorten. År 1892 flyttade han