Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 3.pdf/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
50
KUNGL. TEATRARNE

Kungl. Teatern den 6 febr. 1900, då han utförde Egeus' roll i »En midsommarnattsdröm». Thegerström blef riddare af Vasaorden 1888. Under sina senare år var han bosatt i Täby vid Rimbobanan där han afled den 23 maj 1910.

Gift 1863 med skådespelerskan vid Södra Teatern, fru Mathilda Wilhelmina Eugenia Thorell, född Liljegren (född 2 febr. 1829, död i Stockholm den 31 okt. 1902, syster till teaterföreståndaren Ludvig Zetterholms hustru, Charlotta Emerentia Liljegren).

Ferdinand Thegerström var en man med en ovanligt stor beläsenhet. Isynnerhet ägde han djupa kunskaper i botanik, och han hade på detta område stort anseende bland såväl svenska som utländska vetenskapsmän. Han efterlämnade ett synnerligen värdefullt botaniskt bibliotek.


Helena Sofia Hellberg, född Hjerton, sedan Fru Collin. K. T:ne januari—maj 1872.

Född den 9 dec. 1839 (dotter af kapten Hjerton). Hon var som barn inackorderad hos lärarinnan vid Kungl. Teaterns elevskola, fru Bock, där hon fick en vårdad uppfostran. Vid 18 års ålder blef hon gift med en läkare, doktor Hellberg, i Nordamerika, hvilken vid besök i Sverige lärt känna den unga flickan. Efter ett tiotal år dog mannen och änkan flyttade tillbaka till Sverige och antog plats som guvernant. Redan som barn hade hon haft lust för teatern, nu vaknade hågen ånyo och efter någon tids studier för Ludvig Josephson debuterade hon på Kungl. Dramatiska Teatern den 29 mars 1871 som Märta Leijonhufvud i »Kung Märta», den 5 juni s. å. som Presidentskan Burman i »Kusinerna» och den 7 dec. som Paulina i »En vintersaga», hvilken roll hon hade inöfvat för Signe Hebbe. Från den 7 jan. 1872 stod hon ej längre som debutant vid de nio föreställningar som sistnämnda stycke ytterligare uppfördes. Dessutom uppträdde hon två gånger, i april 1872, som Drottning Isabeau i »Orleanska jungfrun». Från hösten 1872 var hon anställd vid Svenska Teatern i Helsingfors, spelåret 1874—75 vid Frans Ferdinand Novanders sällskap och spelåren 1877—79 hos August Ringner vid Nya (sedermera Stora) Teatern i Göteborg. Gift andra gången med