Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 3.pdf/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
52
KUNGL. TEATRARNE

med grosshandlaren Carl Theodor Cysch tog hon sedermera ej något fast engagement utan uppträdde som gäst dels å olika scener i Stockholm, dels i Göteborg.

Sålunda uppträdde hon å Djurgårdsteatern i augusti 1882, då hon kreerade titelrollen i operetten »Lili», och i augusti—september 1883, då hon likaledes var den första som utförde Mamzelle Nitouche i »Lilla helgonet», samt å Södra Teatern spelåret 1883—84. Samma säsong uppträdde hon på våren som Sköna Helena å Mindre Teatern, denna teaters sista spelår. Till hennes glansroller inom operettens område hörde äfven hennes strålande Niniche samt titelrollerna i Franz von Suppés »Den sköna Galathea» och Lecocqs »Giroflé-Girofla». I april 1888 uppträdde hon i Göteborg, först vid Herbold-Moes sällskap å Mindre Teatern därstädes, sedan hos Lorentz Lundgren å Stora Teatern, å båda dessa scener som Sköna Helena. Hon drog sig därefter alldeles tillbaka från scenen.

Senare delen af hennes lif var i hög grad beklagansvärd. Hennes man hade råkat i sådana ekonomiska svårigheter att han var fullkomligt ruinerad vid sin död den 13 sept. 1903. För den fordom så firade konstnärinnan, som ju för länge sedan slutat att uppträda — hon var nu 56 år — återstod ingenting annat än att vända sig till den allmänna barmhertigheten. Hon nödgades sålunda efter ett par år söka sin tillflykt till Borgerskapets änkhus för att efter ytterligare ett par år hamna på Stockholms allmänna försörjningsinrättnings sinnessjukafdelning, där hon afled den 20 mars 1917.


Johan Ludvig Ericsson. K. T:ne 1 juli 1872—30 juni 1873.

Född den 21 okt. 1849. Anställdes som korsångare och »tillika aktör» den 1 juli 1872, men kvarstod endast ett spelår. Han var därefter i tre år engagerad vid finska operan i Helsingfors, där han bl. a. sjöng Manrico i »Trubaduren», Edgardo i »Lucie» och Almaviva i »Barberaren i Sevilla». Hösten 1878 kom han till Mindre (Hammerska) Teatern. Hans mest uppmärksammade roll vid denna scen blef fiskaren Grenicheux i Planquettes på sin tid så populära operett »Cornevilles klockor», (första gången den 3 sept. 1878), där han vid sidan af Fritz Arlberg som den gamle Gaspard, Anna de Wahl som Serpolette och August Warberg som markisen vann både publikens