Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 3.pdf/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
53
SCENISKA KONSTNÄRER

och kritikens odelade erkännande. Då Mindre Teatern i april 1884 upphörde (»ladan», såsom den allmänt kallades, refs och på samma plats uppbyggdes därefter det ståtliga s. k. Palmeska huset) lämnade han scenen och tog anställning i renhållningsbolaget »Sleipner». Han öfvergaf dock icke sången: i öfver tjugo år och ända till några veckor före sin död medverkade han som solist hvarje söndag i de vid Hällestadsstapeln på Skansen sjungna medeltida hymnerna »Rosa, rorans bonitatem», »Kyrie eleison» m. fl. Han afled å Sarafimerlasarettet den 21 jan. 1918.


Anna Charlotta Jansson sedan fru Hellander. K. T:ne 1 juli 1872—30 juni 1873.

Född i Stockholm den 12 maj 1851 (dotter af gaständaren Johan Jansson och Christina Margareta Ahlenius). Vid sexton års ålder tog hon anställning vid Berndt och Selinders sällskap å den då nyöppnade s. k. »Nya Teatern i Hammerska lokalen» (s. m. Mindre Teatern) spelåret 1867—68 och medföljde detta sällskap till Finland sommaren 1868; därefter tillhörde hon under några månader på hösten s. å. Josephson och Ahlgrenssons sällskap å Mindre Teatern. Elev vid Kungl. Teaterns elevskola 1 sept. 1869—30 juni 1872, fick hon därefter anställning som aktris. Hon fäste redan då uppmärksamheten vid sig genom sitt älskliga utförande af Inga i »Bröllopet på Ulfåsa», Diane de Noailles i »Richelieus första vapenbragd» och ännu mer genom Blanche i »Kusin Jacques». Hösten 1873 öfvergick hon till Wilhelm Åhmans stående sällskap, som på vintrarna spelade å Nya (s. m. Stora) Teatern i Göteborg och på somrarna å Klingenbergs Teater i Kristiania. Här fick hon ett vida större fält för sin verksamhet, och roller sådana som Anna i »Min ros i skogen», Sigrid i »Daniel Hjort», Agathe i »Ett glas vatten» och framför allt Jolanta i »Kung Renés dotter» gåfvo henne rikliga tillfällen att visa sin talang. Därför skyndade också Edvard Stjernström att fästa den unga skådespelerskan — som under sommaren 1874 ingått äktenskap med skådespelaren Adolf Klemens Hellander — vid det teaterföretag han å nyo ämnade börja i Stockholm, och i den af honom i januari 1875 öppnade »Nya Teatern vid Blasieholmsgatan» uppträdde hon i denna teaters andra program