Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 3.pdf/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
34
KUNGL. TEATRARNE

lotskaptenen i Sundsvalls lotsfördelning Bror Carl Wennerström (född 1847, död den 26 april 1896), från hvilken hon efter några år blef skild, lämnade hon scenen påföljande år och hade sin afskedsrecett å Kungl. Stora Teatern den 28 sept. 1876, då hon uppträdde i sin gamla triumfroll, Anna i »Min ros i skogen», och därefter som Ottilia i »Slägtingar».

Bland de roller, utom ofvan nämnda, som hon under sin anställning vid Kungl. Dramatiska Teatern utförde, må anföras Lilly i »Majorens döttrar», Thyra i »Fången på Kallö», Rosita i »Rosa och Rosita», Jolanta i »Kung Renés dotter», Hélène i »Fröken de la Seiglière» och framför allt hennes utmärkta Agnès i Molières »Fruntimmersskolan».

I mars 1886 beträdde hon ånyo tiljan, då hon på Nya (s. m. Svenska) Teatern utförde titelrollen i »Antoinette Rigaud». Den vackra stämman fanns ännu kvar, men hennes konst verkade gammalmodig och de teatervänner, som då erinrade sig den förtjusande Zelma Lindqvist, kände sig främmande inför fru Wennerströms framställning, och så öfvergaf hon åter skådebanan och förde sedan en i flera afseenden olycklig tillvaro i djup tillbakadragenhet. Efter ett långvarigt lidande afled hon i Stockholm den 6 dec. 1895.


Gurli Maria Sofia Palm, född Hjortsberg. K. T:ne 1 sept. 1870—30 juni 1872; ånyo 1 sept. 1873—30 juni 1876.

Född i Stockholm den 21 april 1843; föräldrarna voro fraktstyrmannen, f. d. skådespelaren vid Kungl. Teatern Abraham Theodor Hjortsberg (son af Lars Hjortsberg) och Mary Elisabeth Åberg. Elev vid Kungl. Teatern 1858—1860 och sedan hos Edvard Stjernström vid Mindre Teatern 1860—1861; anställd som aktris därstädes 1861—1863; anställd från 1863 hos Ludvig Zetterholm vid Södra Teatern, där hon var den första som i Stockholm utförde titelrollen i Offenbachs operett »Sköna Helena», som uppfördes å nämnda scen första gången den 11 maj 1865, två veckor innan stycket gafs på Kungl. Dramatiska Teatern. Vid de kungl. teatrarne anställdes hon från den 1 sept. 1870 under två år som korsångerska och tillika som aktris; efter ett års bortovaro blef hon ånyo engagerad den 1 sept. 1873, men då endast som aktris. Bland hennes roller må nämnas: Märta Leijonhufvud i »Kung Märta», där hon, enligt