Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 3.pdf/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
36
KUNGL. TEATRARNE

framgång spelat i Helsingfors. Han erhöll genast fast engagement. »Danicheffarne» uppfördes i januari 1877, då Törnquist omväxlande med Victor Hartman utförde Wladimirs roll. Han var sedan i olika omgångar periodvis fästad vid de kungliga scenerna under de följande 30 åren. Våren 1881 företog han en längre studieresa, hvarvid han besökte Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Dresden, Wien och Florens samt gjorde ett par kortare besök ånyo i Paris.

Georg Törnquist var en arbetsam, samvetsgrann och mycket användbar skådespelare, som alltid utmärkte sig för en viss elegans i sitt uppträdande. Hans ganska stora spellista omfattade dels första älskare-, dels karaktärsroller. Bland hans bästa roller torde för öfrigt böra anföras: Osvald i »Gengångare», Rivera i »En brist i uppfostran», André de Morillac i »Dora», Masham i »Ett glas vatten», Tristan i »Kung Renés dotter», Cassio i »Othello», Champeaux i »Duvals skilsmässa» och Maximilian i »Giboyers son». Vid sina båda sista gästspel å Dramatiska Teatern uppträdde han som Magnus Drakenhjelm i Topelius »Efter femtio år» (i maj 1898) och som Shylock i »Köpmannen i Venedig» (i maj 1906).

Spelåret 1902—1903 var han anställd som sceninstruktör och förste regissör vid Kungl. Teatern (Kungl. Operan), hvarunder han uppsatte och instuderade bl. a. Saint-Saëns' opera »Simson och Delila».

Han afled i Stockholm den 15 juli 1907.


Giovannina Monti. K. St. T. gästspel 25 nov.—7 dec. 1870, 4 ggr.

Kungl. hofoperasångerska från Florens. Hon uppträdde här i två operapartier, som Leonora i »Trubaduren» och Gilda i »Rigoletto». Signora Monti hade blifvit engagerad att uppträda som primadonna vid det under Ferdinand Strakoschs ledning tillämnade nya operasällskapet i Göteborg, till hvars föreställningar Strakosch hade utfärdat abonnementslistor. Detta ledde dock ej till något resultat, hvarför sällskapet upplöstes redan innan den första föreställningen, till hvilken »Lucie» var annonserad till den 1 okt. 1870, ägt rum. Signora Monti uppträdde då några gånger vid Novander och Carlbergs sällskap i Göteborg och därefter på Kungl. Stora Teatern.