Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 4.pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
67
SCENISKA KONSTNÄRER

och Valentine i »Hugenotterna», Isabella i »Robert» och Sieglinde i »Valkyrian». Med undantag af spelåret 1904—1905 kvarstod hon nu vid operascenen till sommaren 1906. Hennes sista uppträdande på Kungl. Teatern ägde rum den 30 maj 1906, då hon utförde Donna Elviras parti i »Don Juan». Hon uppträdde sedan under några år på konserter, men har föröfrigt ägnat sig uteslutande åt sångundervisning.

Fru Östberg, hvilkens afgång från vår lyriska scen lifligt beklagades af många operavänner, var begåfvad med en sällsynt fyllig, frisk och klangrik sopran, och hon hade hunnit till en höjd af sångkonst som svårligen kunde öfverträffas. På stämmans renhet hade tiden ej utöfvat någon störande inverkan, och hela hennes sceniska uppträdande präglades föröfrigt af samma omedelbara friskhet som karakteriserade hennes sång. Hennes mångsidighet var säregen. Med samma utmärkta konstnärskap, som hon ådagalade vid återgifvandet af en burlesk operettroll, hvari hon inlade hela sin naturligt friska uppsluppenhet, kunde hon lösa de mest storslagna och svåra uppgifter i operor af Mozart eller Wagner.

Den 1 dec. 1891 erhöll Caroline Östberg »Litteris et artibus» och den 21 jan. 1900 tilldelades hon af konung Oscar samma medalj i briljanter. Till ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien invaldes hon den 20 dec. 1897.


Hilma Hermina Franckenfeldt. K. T:ne 1 okt. 1874—30 juni 1876.

Född i Stockholm den 4 okt. 1852 (dotter af grosshandlaren Fredrik Theodor Franckenfeldt och Sara Beata Ekwall). Var anställd hos Zetterholm vid Södra Teatern 1871—72. Liksom sin ett år äldre syster Helga gjorde sig Hilma Franckenfeldt bemärkt för sin fägring, som i förening med ett fint uppträdande och förmåga att uppbära eleganta toaletter gjorde henne särdeles lämplig att spela salongsdamer. Efter sin anställning vid de kungliga teatrarne kom hon till Svenska Teatern i Helsingfors, där hon var engagerad spelåren 1876—83. — Gift med skådespelaren Erik Dahlström.


Julius Saloman. K. St. T. debut 19 okt. 1874.

Född i Köpenhamn den 8 okt. 1838. Redan vid helt unga år nödgades Julius Saloman att själf skaffa sig sitt uppehälle