Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 4.pdf/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
68
KUNGL. TEATRARNE

och söka sin utkomst på köpmansbanan. Vid 18 års ålder begaf han sig till Göteborg och sedermera till Stockholm, där han etablerade en agenturaffär. Hans goda stämma och musikaliska begåfning väckte emellertid här snart sådan uppmärksamhet, att han i öfverensstämmelse med en länge närd önskan och efter behöriga studier för Isaak Berg, Julius Günther samt därefter för Fritz Arlberg sökte anställning vid operascenen, där han med framgång debuterade den 19 okt. 1874 i titelpartiet i »Alessandro Stradella». I mars följande år skulle han haft sin andra debut som Vasco di Gama i »Afrikanskan», men antog i stället ett enligt hans åsikt mera fördelaktigt anbud om engagement vid Kristiania teater, som då leddes af Ludvig Josephson, och där denne hade inrättat en operaafdelning vid sidan af talscenen. Här stannade han dock endast ett spelår, hvarefter han tog anställning vid Svenska Teatern i Helsingfors från den 1 aug. 1876 under två år. Efter hemkomsten till Sverige beslöt han att återvända till affärslifvet och fortsatte sedermera i Stockholm sin afbrutna agenturverksamhet. Under denna tid gladde han ofta de enskilda vän- och familjekretsarna med sin vackra tenorröst, hvilken ännu hade kvar större delen af sin fyllighet och sitt beaktansvärda omfång samt sin egendomliga sympatiska klangfärg. Han afled i Stockholm den 25 jan. 1892. — Gift med Evelina Lennström.


Louise Pyk. K. T:ne 1 juli 1875—30 juni 1877; gästspel 1 nov.—1 dec. 1882, 12 ggr; 12 okt. 1883—14 mars 1884, 18 ggr; 30 dec. 1892 och 2 jan. 1893, 2 ggr.

Född å egendomen Kulla norr om Helsingborg den 20 mars 1849 (enl. prästbetyg; i biografier öfver henne uppgifves födelseåret vara 1846). Sedan hon idkat sångstudier i Stockholm, först någon tid vid musikkonservatoriet, därefter för Fritz Arlberg, debuterade hon på Kungl. Stora Teatern den 15 dec. 1873 som Agatha i »Friskytten» (hvarvid Caroline Östberg samtidigt debuterade som Anna), därefter den 14 april 1874 som Donna Elvira i »Don Juan». Sommaren samma år reste hon till Paris och studerade under ett år för madame Pauline Viardot-Garcia. Härpå följde hennes tvååriga