Hoppa till innehållet

Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 4.pdf/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
72
KUNGL. TEATRARNE

Ludvig Georg Fahlgren. K. T:ne 1 juli 1875—30 juni 1877; ånyo 1 juli 1882—1884.

Född i Stockholm den 17 jan. 1852. Elev 1 juli 1873. Anställd vid de kungliga teatrarnes dramatiska scen spelåren 1875—1877. Spelåret 1877—1878 fästad vid Svenska Teatern i Helsingfors och sedermera vid fru Thérèse Elfforss’ sällskap. Sedan var han åter anställd vid de kungliga teatrarne från 1882 till sin död. Han var en sympatisk personlighet och en ej oäfven artist, men fick ej tillfälle att på den kungliga scenen utföra några nämnvärdt större roller. Efter en längre tids sjukdom afled han i Stockholm den 23 jan. 1884.


Ellen Ädelstam. K. T:ne 1 juli 1875—30 juni 1881.

Född i Stockholm den 5 sept. 1856. Balettelev 1864; figurantska 1 juli 1872; aktriselev 1 juli 1873. Begåfvad med en klar och tydlig talorgan och med god scenisk underbyggnad blef hon mycket använd i olika uppgifter såsom Abigail i »Ett glas vatten», Magnhild i »Bröllopet på Ulfåsa», Dina Dorf i »Samhällets pelare», Susanna i »Richard Sheridan», Lelia i »Sullivan», Prinsessan Bariatini i »Dora», Loyse i »Gringoire» och Eline Gyldenlöve i »Fru Inger till Östråt» m. fl. Spelåren 1881—1883 var hon anställd hos Frans Hedberg vid Stora Teatern i Göteborg, 1884—1886 vid Albert Ranfts sällskap, 1886—1888 hos fru Thérèse Elfforss, 1889—1894 och 1899—1900 hos Axel Collin, 1894—1896 hos William Engelbrecht, 1896—1898 hos Otto Lundberg; 1900—1901 vid Emil Hillbergs turné, 1901—1906 hos Oskar Textorius, 1906—1908 hos Karin Svanström och 1908—1911 hos Hugo Rönnblad. Därefter tog hon ej något engagement förr än under spelåret 1914—1915 då hon deltog i ett par turnéer med Hugo Rönnblad och Otto Lundberg. På våren sistnämnda år afgick hon från scenen och bosatte sig i Stockholm.


Henrik Wilhelm Westberg. K. T:ne gästspel och debuter 11 nov. 1874—17 maj 1875; fast anställning 1 sept. 1875—30 juni 1877.

Född i Stockholm den 20 nov. 1848. Studerade sångkonsten i Paris för framstående lärare, bl. a. den berömde operasångaren Roger. Den 11 nov. 1874 uppträdde han för första gången på operascenen i Stockholm och sjöng då på italienska