Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 4.pdf/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
56
KUNGL. TEATRARNE

de ofvan nämnda, Linda i operan af samma namn, Norina i »Don Pasquale», Lady Harriet i »Martha», Guillemette i »Advokaten Pathelin» och Philine i »Mignon», hvars första framställarinna hon var på vår scen. Den öfverdådiga käckhet och friskhet med hvilken hon utförde denna svåra men tacksamma roll, och detta både i sång och spel, bidrog säkerligen icke litet till den stora popularitet som denna opera från första stunden tillvann sig hos vår publik». (Frans Hedberg, »Svenska operasångare».) Sedan hennes kontrakt med Kungl. Teatern tilländalupit begaf hon sig åter ut på studiefärd. Hon kom emellertid tillbaka våren 1875, då hon uppträdde som gäst i »Barberaren» och »Villars dragoner», och dessutom gaf en konsert å Kungl. Stora Teatern den 7 maj. Den 27 nov. o. 3 dec. 1876 uppträdde hon ånyo som gäst i Rosinas roll, hvilket var sista gången hon lät höra sig på vår operascen.

Gift i Helsingfors år 1878 med kungl. fullmägtig Johan Sigfrid Cammermeyer Magelsen från Kristiania.


Magda von Dolcke. K. T:ne gästspel 10 mars—10 juni 1873, 31 ggr; ånyo 24 febr.—7 maj 1874, 12 ggr.

Född i Tyskland, kom hon i unga år till Köpenhamn där hon (enligt egen uppgift) blef antagen till elev vid det Kongel. Teater. Hon tog då namnet Rosalinde Thomsen, som hon sedermera utbytte mot det, under hvilket hon gjorde sig mest känd: Magda von Dolcke — huruvida detta senare namn var hennes eget vet man ej. Vid hennes gästspel i Stockholm uppträdde hon på Kungl. Dramatiska Teatern som Fanchon i »Syrsan», Hertig de Richelieu i »Richelieus första vapenbragd» och Evelyn i »En liten skatt» samt på Kungl. Stora Teatern i titelrollen i »Jane Eyre», hvilka samtliga roller hon utförde på danska språket. Året därpå uppträdde hon på Kungl. Stora Teatern som Johanna i »Orleanska jungfrun», hvilken roll hon återgaf på svenska, och i »Syrsan» samt på Kungl. Dramatiska Teatern i »En liten skatt». Efter sitt gästspel på de kungliga teatrarne uppträdde hon — bl. a. som Lisbeth i »En söndag på Amager» — under april, maj och augusti 1874 på Mindre Teatern (i april uppträdde hon nämligen icke på Kungl. Teatrarne och i maj endast tre gånger). Därefter bildade hon eget sällskap, med hvilket hon reste i landsorten — bland medlemmarne