Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 4.pdf/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
76
KUNGL. TEATRARNE

sistnämnda parti genom hennes utförande blef en skapelse af storartad dramatisk verkan: »här framstod den eldiga, hatfulla och hämdlystna zigenerskan som en helgjuten karaktär, understödd som den var af en stämma, hvars fyllighet, styrka och glöd gåfvo den rätta förklaringen, den rätta färgen åt denna passionerade italienska musik». Vid hennes följande gästspel uppträdde hon — förutom i ofvan nämnda partier — som Rosina i »Barberaren», Zerlina i »Don Juan», Maffio Orsini i »Lucrezia Borghia», Amneris i »Aida» och Fidès i »Profeten», samt i titelrollerna i »Carmen» och Donizettis »Leonora». Som Fidès »stod den firade sångerskan på höjden af sin konst både som sångerska och skådespelerska, och här kulminerade också det hittills allt mera stegrade bifallet». Som konsertsångerska stod hon lika högt genom den fulländade metoden, det musikaliska föredraget och själfva röstens jämnhet och omfång af både alt och mezzosopran.

Sommaren 1891 gjorde hon tillsammans med Conrad Behrens sin sista konserttourné, hvarvid hon bl. a. besökte svenska västkustens badorter. Då var hon likväl kroppsligt bruten och blott en skugga af den forna stora sångerskan.

Zelia Trebelli blef 1876 ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien. Hon blef därjämte af konung Oscar hedrad med medaljen »Litteris et artibus», på hvilken utmärkelse hon satte stort värde.

Hon afled i badorten Etretat i närheten af Hâvre den 18 aug. 1892. — Gift 1865 med den s. k. »silfvertenoren» Alessandro Bettini (född 1820, död 1898), från hvilken hon efter några få år blef skild.


Henrik Kristen Johan Klausen. K. T:ne gästspel 28 sept.—17 okt. 1875, 10 ggr; K. Dr. T. 15—19 okt. 1900, 5 ggr; K. T. tillsammans med norska Nationalteaterns sällskap i juni 1903.

Född i Kopervik i Norge den 14 febr. 1844. Sexton år gammal blef han antagen som elev vid en i Trondhjem år 1860 upprättad teaterskola. Efter en treårig lärotid blef han erbjuden anställning vid Möllergadens teater i Kristiania. Här stannade han dock endast en kort tid, hvarefter han år 1864 reste till Paris, där han på teatrarna idkade studier i tre månader. Vid sin återkomst till Kristiania tog han engagement vid den