Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 4.pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
79
SCENISKA KONSTNÄRER

»Prinsessan af Trébizonde». Han afled (ogift) i Stockholm efter långvarig sjuklighet den 20 febr. 1916.


Hilma Maria Hallin. K. T:ne 1 okt. 1875—30 juni 1878.

Född i Stockholm den 28 sept. 1848. Spelåren 1870—1875 var hon anställd vid Mindre (Hammerska) Teatern, som spelåren 1870—1872 förhyrdes af ett associationssällskap under ledning af Gustaf Haqvinius, och 1872—1876 af Haqvinius och Gustaf Bergström. Roller vid Kungl. Dramatiska Teatern: Denise i »Qvarnen vid Marly», Ernestine i »En öfverste i forna dagar», Lucie i »Blond eller brunett», Markisinnan de Montrichard i »Bérézinas ros», Hero i »Mycket väsen för ingenting» m. fl. Efter sin afgång från de kungliga teatrarna lämnade hon den sceniska banan.


Lona Gulowsen, sedan Baronessa Gyldenkrone. K. St. T. i konsertafdelning 28 jan. 1876; debuter 22 maj och 5 juni 1876.

Född i Kristiania den 30 jan. 1854. Elev af Henrik Meyer i födelsestaden åren 1868—1871, sedan af Pauline Viardot Garcia i Paris; kom därefter till Stockholm och blef elev af fru Fredrika Stenhammar. Vid sitt första uppträdande på operascenen i en konsertafdelning sjöng hon en aria ur »Barberaren i Sevilla», hvarefter hon debuterade som Mathilda i »Wilhelm Tell». »Hon utmärkte sig för en mycket omfångsrik och vacker stämma, samt ett särdeles behagligt utseende och en präktig teaterfigur, men kunde i denna tämligen passiva roll icke lägga i dagen några särdeles framstående skådespelaregenskaper». Hennes debuter ägde rum vid Simonsens gästspel. Följande spelår uppträdde hon som gäst på Kristiania teater i Susannas parti i »Figaros bröllop» och sedermera på Schwerins, Magdeburgs m. fl. teatrar. Den 27 aug. 1882 ingick hon äktenskap med dåvarande danske legationssekreteraren i Berlin, baron Emil Gyldenkrone (född 1838, död 1902). Hösten 1893 inrättade hon ett sånginstitut i Köpenhamn och verkar där fortfarande (1918) som sånglärarinna.


Niels Juel Simonsen. K. St. T. gästspel 22 maj—5 juni 1876, 5 ggr; K. Op. 22 maj—12 juni 1891, 7 ggr.

Född i Köpenhamn den 16 maj 1846. Föräldrarna voro